Leta i den här bloggen

måndag 31 december 2012

Israelin valinnasta

Kertasin jäleen Roomalaiskirjeen. Nyt painottui mieleeni Paavalin syvät pohdinnat hänen alkaessaan konfrontoida sen aikaista Rooman  imperiumia, joka ei ollut juutalainen ja julistaa evankeliumia niilte, jotka jo ajattelivat olevansa maailman viisain ja johtavin kansa.  Kuinka koskaan roomalainen voisi käsittää Jumalan, joka olisi valinnut erään pienen heille miltei tuntemattoman itäisen heimon ja  miksi heidän, jumalten suosimien valtiaitten  tulisi kääntyä sen heimon "kulttiin"? Paavali käyttää  paljon palstatilaa  juutalaisuuden kuvaamiseen maailman pelastustyön kannalta.
Ja lopulta  myös  selittää, mitä etuja juutalaisilla on ollut ja  mikä on se juutalaisten valinta Jumalan sanansaattajakansana.

 Alkuluku kuvaa ihmikunnan yleistä globaalisti  kelvotonta tilaa ja toisessa luvussa  muistutetaan ihmisen vaelluksen ja tekojen  syyn ja seuraamuksen laista  ja  tulosten  hedelmästä ja tässä vaiheessa on maininta juutalaisista ja kreikkalaisista , mutta tässä ei vielä sanota "roomalaisista"- ehkä sen takia että evankeliumi oli ensin juutalaisten kuultavana, sitten kreikkalaisten ja sitten vasta roomalaisten. Asian tietämisen  aikajana teki tuon  vastuujärjestyksen.  Mainitaan vain pakanoista (goijim, muista kansoista)

Kolmannessa luvussa Paavali esitti retorisen kysymyksen: Mitä etuuksia on siis juutalaisilla tai mitä hyötyä on ympärileikkauksesta.

Paljonkin, kaikin tavoin: ennen kaikkea se, että heille on uskottu, mitä Jumala on puhunut.

Tästä kertoo psalmitkin:
Ps-. 147: 19, 20a. 
Hän ilmoittaa sanansa Jaakobille, käskynsä ja oikeutensa Israelille. Niin Hän ei ole tehnyt yhdellekään pakanakansalle, ja Hänen oikeuksiansa ne eivät tunne. 

Mooses puhui myös tästä asiasta: V Moos. 4:
"Te, jotka riipuitte kiinni Herrassa, teidän Jumalassanne, te kaikki olette elossa vielä tänä päivänä. katso , minä olen opettanut teille käskyt ja säädökset, niinkuin Herra, minun Jumalani, on minua käskenyt, että te seuraisitte niitä siinä maassa, jota te menette ottamaan omaksenne. Noudattakaa ja seuratkaa niitä, sillä se on oleva teidän viisautenne ja ymmärryksenne  kansojen silmissä. Kun ne kuulevat kaikki nämä käskyt, sanovat he: Totisesti, viisas ja ymmärtäväinen kansa on tämä suuri kansa. Sillä onko toista suurta kansaa, jonka jumalat ovat sitä niin lähellä, kuin Herra, meidän Jumalamme, on lähellä meitä, niin usein kuin me häntä rukoilemme? Ja onko toista kansaa, jolla on niin vanhurskaat käskyt ja säädökset, kuin on koko tämä laki, jonka minä tänä päivänä teille annan? Ole vain varuillasi ja ota itsestäsi tarkka vaari, ettet unohda, mitä olet omin silmin nähnyt, ja ettei se lähde sinun sydämestäsk koko elinaikanasi, vaan että ilmoitat sen lapsillesi ja lastesi lapsille.-"

Israelissa vahvistui sukupolvien ketju ja tieto  Jumalasta ja Hänen sanastaan siirtyi sukupolvesta toiseen samoin kuin usko Jumalaan.
Kun Mooses oli jo miltei 120 vuoden ikäinen, hän tuli käsittämään, että Israelin kautta tulevat joskus kaikki kansat saamaan tietoa Elävästä Jumalsta.  Mooses kertoo näkynsä:

V Moos.33: 1-3
"Herra tuli Siinailta,
Seiristä Hän nousi loistaen heille.
Hän ilmestyi kirkkaudessa Paaranin vuoristossa,
Hän tuli kymmentuhantisesta pyhien joukosta;
Hänen oikealla puolellansa liekitsi lain tuli.
Hän rakastaa kansoja;
kaikki niiden pyhät ovat sinun kädessäsi.
he asettuvat sinun jalkojesi juureen, ottavat oppia sinun sanoistasi.
 
Uudesta Testamentista muistetaan, että Jeesus täytti Mooseksen lain ja sen jälkeen Hän palasi Jumalan tykö ja asettui Jumalan oikealle puolelle. Nyt tuossa Jumalan oikealla puolella hehkuvassa laintulessa on Jeesus, joka rukoilee jatkuvasti meidän puolestamme ja Jeesuksen takia on meillä nyt armon aika. (Room 8: 34).
Olemme velvolliset käyttämään tätä  aikaa kaikkien kansojen pelastamiseksi   siten että annamme kaikkien tietää, mitä Jumala odottaa ihmisiltä, ettei Hänen vihansa ihmiskuntaamme kohtaan muutu ylenpalttiseksi kasvavan pahuuden takia ja nopeuta tuomion päivän tuloa, sillä kaikilla teoilla on seurauksensa, niin hyvillä kuin pahoilla teoilla. Joskus Luojan ikuisen kärsivällisyydenkin mittapuu tulee täyteen sillä ihmiskunnan lankeemus ja pahuus voi todellakin kasvaa tähtitieteellisiin määriin. Eikä pahojen ja uskottomien majoriteetti tee mitättömäksi Jumalan sanan totuuksia.  Niitten relevanttisuudesta  ei äänestetä uskottomien ja pimeyksien kanssa.
Paavali mainitsee, että joskus ne, jotka ovat tietoisia Jumalan tahdosta, tekevät tieten tahtoen pahaa, jolloin ne joilla on vaikka pakanuuden lähteistä, jokin hyvyyden eettinen oppi ja omatunto, ovat parempia ja viimeisellä tuomiolla  otetaan huomioon heidän pyrkimyksensä olla hyviä omantuntonsa ja sisäisen lakinsa mukaan, vaikka heille asti ei ole ehtinyt  Pyhän Hengen kirkastama evankeliumi, koska seurakunta käyttää hengelliseen nukkumiseen maalliset aikansa.

Joskus  ihmiset haluaisivat tehdä valintoja ja heittää arpojansa  Jumalan edessä että  Jumala sitten kahdesta , kruunusta tai klaavasta, ilmoittaisi tahtonsa taivaista. Jumala ei ole karma eikä sattuma.
juudaksen sijaisapostolikin valittiin täten arvanheitolla kahdesta mahdollisesta.

Arvelen että  Paavali on kysynyt Jumalalta,  miksi hänet valittiin apostolien joukkoon. sillä hän muistuttaa samoista sanoista kuin ne, jotka Mooses sai kuulla Jumalalta kun Jumala olisi halunnut valita selektiivisesti leeviläisistäkin lopuksi vain Mooseksen perheen suvun  koko israelilaisjoukon sijasta-  sen kultaisen vasikan tapauksen jälkeen, muta Mooses rukoili armoa kansalleen.
Moosekselle Hän sanoi: Minä olen armollinen, kenelle olen armollinen, ja armahdan ketä armahdan. 2 M 33: 11
Tämä lause on  sikäli erikoinen että  antaa  ihmisen ymmärtää että hän on heikkoa materiaa
ja Jumala on näkymätön , taivainen voima, Kaikkivaltias.
Olen ollut  armollinen hänelle ( menneessä ajassa) jolle olen oleva (tulevassa ajassa)  armollinen, olen jo armahtanut ( menneessä ajassa)  sen jonka olen armahtava (tulevassa ajassa) . 
 Tämä on Jumalan olemus: Hän on ollut, on ja on oleva. Onhan täytynyt olla jokin  tapaus,  armahtaminen, että tämä maailma jäi tällaiseksi plastiseksi  Eedeniksi, biologiseen muotoon, kun kaikki universum ympärillä on Kelvin -nollan jäistä tai  tuhansien  asteitten tulista  ääripäätä,  sinkoutuvaa kiveä tai  muita tuntemattomia energiamuotoja, jonka keskellä meidän moni miljaridivuosinen planeettamme  versoo ja tuottaa uutta  ihmiskuntaa. vuosisadasta toiseen. 

Jumala näki pitemmälle ihmisen, ikäänkuin  yksilön genomisen pelastavuuden - kuka oli sitä laatua että vielä tuhansien vuosien päästä tuottaa messiaanista pelastuksen siementä ja eläviä  lapsia Jumalan valtakuntaan, ja kuka taas hankkii  itselleen ja vaimoilleen  hyvän palatsin palkkapaimenena muutamaa  ehkä vain omaa sukupolvea varten itseään hemmotellen ja kuka taas kadottaa sieluja ja on todella varottava, sekä ruumiin että sielun että  hengen kadottaja.
 Jeesus itse pyydysti kadottajan ottamalla opetuslapseksi Juudaan, joten se kadotus, mikä olisi lähtenyt liikkeelle Juudaksesta  pysähtyi Juudakseen itseensä eikä levinnyt kuin jokin kuoleman rutto  joka suuntaan.  Hän myös pystyi kärjistämään  suppeasti omaan itseensä kaiken elävää pelastavaa Jumalan voimaa vastaan kohdistuvan vihan aikanaan ja  hetken saattoi suojata koko seurakuntaa  annihilaatioaallolta ja antaa ohjeet paeta kaikkiin suuntiin , maailman 360 asteen suuntaan viemään Jumalan sanaa eteenpäin ja vahvimman sanansaattajajoukkonsa hän kohdisti imperiumien ytimiin, kuten Roomaan.  Tänä päivänä Rooma on Kristukselle uskollinen ja Rooman lähetystyö ja laupeudentyö on laajempaa kuin muitten.

söndag 30 december 2012

Simon Wiesenthal Keskuksen varoitushuutoja

JPost kertoo nykyaikamme antisemitisteista
http://www.jpost.com/JewishWorld/JewishFeatures/Article.aspx?id=297625
Näistä tiedoista voi uumoilla, missä päin maailmaa on Israelin ja Juudan kansan  lähitulevaisuuden vaarat ilmeisiä.

fredag 28 december 2012

Malja siellä täällä, maljoista puheenollen

Outo löytö tänään:
http://mobile.wnd.com/2012/12/iran-making-anthrax-at-secret-plant/

tisdag 25 december 2012

Onko tuleva vuosi vihan kasvun vuosi

SWC kirjoittaa hlyttävää tekstiä Pohjoismaista ja manner -Euroopasta  tässä ei vielä mainita Suomea joukossa

Pitää saada suomennettua  tämä tänään  särmiin ilmestynyt  teksti myöhemmin:
Sitaatti:
In 1943, at the height of World War II and the Holocaust, the Danish people--under the yoke of German occupation--heroically spirited their Jewish neighbors from the genocidal clutches of the Nazis-- smuggling all 7,500 to safety in neutral Sweden.
Today, a different threatening scenario is unfolding. The streets of Denmark's capital are apparently no longer safe for Jews. It may be too dangerous to openly display your Jewishness in Copenhagen. There is fear of intimidation and violent attack. Israel's ambassador has advised visiting Israelis not to wear yarmulkas, jewelery with Jewish symbols, or even speak Hebrew in public. His is not the only warning. The head teacher at a local private Jewish school, Jan Hansen, reports the Jyllands-Posten, had this advice for students:
"It's not something we advise officially, but we talk about it in informal settings. We advise people to consider the risk before passing through certain neighborhoods in Copenhagen with a skullcap or Star of David."
Police Commissioner Lars-Christian Borg said that Jews, like other "risk groups", for example, homosexuals who want to hold hands, must take precautions:
"If there are areas where you know that there is a conflict and risk of harassment, you have to stay away. It is a shame to say it, but it's some of the advice we give."

The immediate trigger for this crisis may have been a violent demonstration against the Israeli embassy during the latest Hamas- Israel face-off. Spray-painted on its outer wall: "Børne dræbere" ("Child Killers").

Copenhagen is not the only place where European Jews are deeply worried.
In 2010, the Simon Wiesenthal Center slapped a travel advisory on Sweden's third largest Sweden. We reluctantly did so after meeting with its mayor and police chief, who had failed to respond to serial threats and intimidating attacks against the local Rabbi and his young family. Unfortunately, even after the personal intervention of Hannah Rosenthal, the then U.S. State Department Special Envoy on Anti-Semitism, very little has changed. Our travel advisory remains in place and the tiny Jewish community's sense of isolation continues.
In nearby Norway, anti-Semitic attitudes are so deeply entrenched, that authorities admit they are at a loss, and teachers clueless as to how to stop the bullying of Jewish kids in the country's public schools.
Nowhere in Europe is the crisis more acute than in France, home to the continent's largest Jewish Community. The 700,000 Jews are deeply worried about their future, with parents still reeling from the murders of a young rabbi and three children on the schoolyard of a Jewish school in Toulouse and the continuous slurs and attacks on trains, outside of schools and other Jewish institutions. Even with the welcomed beefed-up security measures ordered by France's new Hollande Administration, many parents remain deeply concerned about basic issues like the safety of their kids going to and from school.
We will add Copenhagen to our Travel Advisory list, but the ugliness and dangers of resurgent anti-Semitism in Europe demand much more comprehensive measures.
It is time for the European Union and the European Parliament to forthrightly tackle the growing menace of anti-Jewish hate, intimidation and violence within its borders. Those who promote Jew-hatred in Europe with impunity, whether Islamist radicals, young neo-Nazis, online bigots, or football stadium racists, must know they will be held legally accountable.

Beyond the impact of hate speech, lie real threats of violence and terrorism. While previous spikes in anti-Semitic hate were linked to specific crises in the Middle East, today, the 24/7 online drumbeat of hate demonizes not only the Jewish state, but also Jews and Judaism.
In his often chilling exchange with French police before dying in a hail of bullets, the French Algerian terrorist, Mohammed Merah, wanted it known that he had specifically targeted the kids at a Jewish school because he viewed them as combatants in the war he was fighting.
It is impossible to know how many more"soldiers" like Merah are out there, but this much is clear: For Europeans to allow the conflicts in the volatile Middle East to spill over into their urban centers would wreak chaos and disaster, far beyond the Jewish community.
The late Holocaust survivor and Nazi Hunter Simon Wiesenthal, had this warning for society. It was forged from his own tragic personal experiences:
"Beware my friends; the Jews are often the first victims in history, never the last".
As they welcome in 2013, will Europeans heed Mr. Wiesenthal's words?
 

Follow Rabbi Abraham Cooper on Twitter: www.twitter.com/simonwiesenthal

söndag 23 december 2012

Israelin identiteetin etsinnästä

http://www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/12629#.UNZM66zmws0
To stand alone has been the lot of the Jewish people to this day, as prophesied in the Book of Numbers. How can it be otherwise as long as Israel lacks a distinctively Judaic National Goal? For by lacking such a Judaic goal Israel resembles Sweden, which recently renounced the Swedish tradition and officially adopted multiculturalism as its “national”identity.

torsdag 20 december 2012

On aika muistella muistoja ja kertoa kertomuksia ja kirjoittaa muistiin

Springfieldin juutalaisesta yhteisöstä , pian 120 vuotta täyttävä seurakunta

LÄHDE:
http://clio.missouristate.edu/mcooper/mcooper/oral_hist/judaism.htm Interviews for an


Historiallinen yhteenveto

1880
Ei tiedetä, milloin ensimmäiset juutalaiset perheet saapuivat Springfieldiin, Missouriin.He olivat tulleet  1880 luvulla  lähinnä Reininlaaksosta ja olivat kauppiaita eivätkä  he perustaneet  mitään uskonnollisia järjestöjä. 
1890
Kuitenkin 1890 aikaan itäisestä Euroopasta karkoitettuja juutalaisia alkoi  ilmetä Ozarkissa. 
1893
Ehkä heidän köyhien sukulaistensa tulo saattoi Springfieldin saksan juutalaiset perustamaan synagogan vuonna  1893, Temple Israel- nimeltään. 
1900- 1920
  20. vuosisadan alkuvuosikymmeninä juutalainen yhteisö kasvoi niin suureksi, että siitä riitti kahdeksi seurakunnaksi. Temple Israel  pysytteli Amerikan Hebrealaisten Seurakuntien Liiton jäsenyydessä ( mikä on Amerikan reformijuutalaisuuden  organisaatio) kun taas Sha´arei Zedek muodostui itäeurooppalaisen ja ortodoksin juutalaisuuden keskukseksi Springfieldissä. 

Seurakuntien yhteistyönä ylläpidettiin hautasmaata, jäsenet integroituivat  erilaisiin juutalaisiin yhdistyksiin ja yleisesti ottaen menestyivät hyvin, vaikka  yhteiskunnallisesti ottaen  näiden kahden seurakunnan kesken oli  selkeitä (traditionaalisia) eroja.
Vaikka Springfield olikin Ku Klux Klanin aktiivisuuden  tyyssija,  juutalainen väestö sai olla maailmansotien välillä miltei antisemitismin ulottumattomissa. 
Monet haastatellut kertoivat, että  Klaaniin kuuluvat, jotka olivat kai unohtaneet organisaationsa antisemitistisen luonteen,   olivat pyytäneet heidän  isiään liittymään Klaaniin. Totuus on monimutkaisempi asia. Juutalainen väestö käsitti itsenäisiä kauppiaita ja liikemiehiä, jotka yhdistyivät  St. Louiksen juutalaisten yhtiöitten managereitten välityksellä   ensimmäisen maailmansodan jälkeen  Oli harvoja  juutalaisia ammattilaisia  eikä monikaan juutalainen löytänyt  ansiotyötä  Springfieldin  talouselämässä. Springfieldini juutalaiset  hyväksyivät vaieten  sosiaalsiet pakotteet , jotka ovat olleet osa amerikkalaista elämää aivan viime aikoihin asti. 
1933
 Vuonna 1933  varakkat  iäkkäät saksan juutalaiset rakensivat  vaatimattoman synagogan, jossa oli  n 120  istuinta. He eivät kuitenkaan pystyneet koskaan maksamaan lainankuoletuksia.  

1939. 1945
Toisen maailmansodan aikana kaksi seurakuntaa oli pakotettuja lähempään yhteistyöhön. Sodan jälkeen Shaarei Zedek maksoi kuooetuksen ja liittyi Temple Israel seurakuntaan jolloin muodostui United  Hebrew Congregations, Yhdistynyt  Hebrealainen  seurakunta  
 1952
Nyt seurakunta saattoi palkata osa-aikaisen  rabbiinin ja  rakentaa  tilavatn salin  1952.  Kuitenkin  50-luku oli  klassisen Springfield-juutalaisuuden sinisen hämärän aikaa. 
Vanhat  saksalaiset perheet olivat  jo siirtyneet ajasta ikuisuuteen ja  ja ekonomian raamit olivat muuttuneet 
1970 luvulla moni juutalainen pohti, onko Springfieldin juutalaisuudella mitään tulevaisuutta. Läsnäolo jumalanpalveluksissa oli niin vähäistä että 1975 UHC  alkoi pitää ortodoksien ja reformijuutalaisten yhdistettynä tilaisuutena  perjantai-illan sapatin vastaanottoseremonian.Nämä eivät olleet täysin konservatiivisia. UAHC:n kouluttama rabbiini,  reformijuutalainen  rukouskirja, jumalanpalveluksen  saarna pienille ryhmille, joissa oli lähinnä ortodokseja. Helluntaista syksyn  suuriin juhliin rabbiini oli lomalla ja samat jäsenet saattoivat suorittaa omat rukoukset konservatiisen sidddur- rukouskirjan avulla ortodoksiin tapaan.
 Miltei samoihin aikoihin alkoi Springfieldiin saapua juutalaisia  ammmattimiehiä, lääkäreitä, professoreita, lakimiehiä, monet taustaltaan Itärannikolta.Heidän ansiostaan Springfiedlin  seurakunta elpyi ja kasvoi 70 perheestä  vuonna 1970  nykyiseen 130 perheeseen.  
1996
Tämä ryhmä konstruoi  uuden modernin  rakennuksen 1996 ja  otti nimen Temple Israel.

Seurakunnan 100 vuotisjuhlassa  (1993)  oli  tilaisuus  tehdä katsahdus menneisyyteen. Osana juhlallisuuksia oli  henkilökohtaisista haastatteluista kertynyt  tieteellinen historiaprojekti 
 (Julia Henigan ja tekstin kirjoittaja olivat    projektin tekijöitä) Haastateltavat valikoitiin huolella, jotta saataisiin mahdollisimman monta näkökohtaa  esiin. Kysymyssetti konstruoitiin kattamaan seurakunnan  sosiaalisen  ja usonnollisen elämän kehittyminen.

Mutta ei ollut yhtään henkilöä jäljellä  varhaisimman saksalaisjuutalaisen  yhteisön elämästä kertomassa. Jotkut haastateltavat olivat  sanoiltaan toisia vuolaampia, mutta jokaiselta saatiin   jokin arvokas lisäoivallus   todellisista  tapahtumista. Yksilölliset  perpektiivit ovat hyödyksi kun rekonstruoidaan tapahtumia ja asenteita. 
. The Missouri Humanities Committee  antoi  auliisti ekonomista kannatusta projektiin. Tulokset on saatavissa internetissä. 
 http://clio.missouristate.edu/mcooper/mcooper/oral_hist/judaism.htm

måndag 17 december 2012

Arkeologiaa ja nykypäivää

http://www.youtube.com/watch?v=7durfxiyqeo
 http://www.youtube.com/watch?v=2WgYWdTfxms
Tässä jälkimmäisessä filmissä on kuvaaja pystynyt vangitsemaan lyhyeen nauhaan   Juudean , Benjaminin ja Efraimin vuorten ja kylien  luonteen ja  asutusystävällisyyden. Ne ovat vuoria joiden laaksot, rinteet ja laet ovat asutettavissa ja ilmasto on mitä ystävällisin ja maa viljelyskasveille edullinen.

Newtown -Borough Hanukkajuhla

http://www.buckslocalnews.com/articles/2012/12/16/the_advance/news/doc50c53a4e5410b036906546.txt

Anti-Defamation League raports

http://www.adl.org/PresRele/ASUS_12/4512_12.htm
 Anti-Defamation League on kansainvälinen kansalaisjärjestö joka sijaitsee Yhdysvalloissa. Järjestö ilmoittaa sen "taistelevan antisemitismiä  ja kaikenlaista kiihkoilua vastaan, puolustavansa demokraattisia ihanteita ja suojelevansa kansalaisoikeuksia. Järjestö perustettiin vuonna 1913. Järjestöllä on Yhdysvalloissa 29 toimistoa ja kolme toimistoa muissa maissa. Järjestön pääkonttori sijaitsee New Yorkissa.

 Hebrealainen sana defamation, on koskemista jonkun hyvään maineessen, siis  ihmisen integriteetin ja hyvän maineen tahraamista  ilman syytä.

Kymmenessä käskyssä on yksi tätä asiaa koskeva. Älä sano väärää todistusta. Siis :  Dont defame.

Israelilainen kansa on koko historiansa aikana joutunut tällaisen maineen tahraamisen uhriksi ja se on tapa millä ulkopuoliset estävät  elinkeinon, ansaitsemisen , existenssin mahdollisuuden. ja täten välillinen  tapa surmata  diskriminaatiolla ja boiktilla osa väestöä.  Kaikki  natsiajan surmateot  alkoivat  tällaisin  maineen tahraamisin, joten se on oire  pahemmasta kehityksestä ja huomioitava.
Yhteiskunnassa vallitsee  ensimmäisena rasismin ja dikriminaation  purkauksena  defamaatioaalto. 

Unkarilaisen antisemitistijohtajan metanoia

http://nhpr.org/post/leader-anti-semitic-party-hungary-discovers-hes-jewish

Eräästä lehdestä sitaatti

 http://www.jewishnh.org/reporter/2012/2012-March.pdf
By Jonathan Dickens
On Thursday, March 29,(2012)  the Jewish Community Relations Council (JCRC) of New Hampshire will hold a panel discussion on Israel, with a keynote address by Consul General of Israel to New England Shai Bazak. The title of the discussion is “Is There Room Under the Tent for
Dissension.” The panelists include Leonard Fine, founding editor of Moment Magazine/ board
member of Americans for Peace Now; Alan Ronkin, deputy director of the Greater Boston Jewish Community Relations Council; and Jeff Jacoby, op-ed columnist for the Boston Globe.
The Talmud is loaded with debates between the schools of Hillel and Shamai. Although intense, the debates were conducted in a manner in which the debaters listened to each other argue the fine points. They did this because doing the right thing was important to them, but they needed to
listen to every angle and understand every facet.
Though their verbal battles were passionate and their outlooks different, they always had respect
for each other. Using this model, the JCRC encourages all to participate.
According to Ari Alexenberg, Director of JCRC New Hampshire, the JCRC...

söndag 16 december 2012

Opole Lubelskie

http://en.wikipedia.org/wiki/Opole_Lubelskie
Suomen marsaalkka Manneheimin muistelmissa on Opole-keskisiä karttoja I osassa sivuilla 168, 169,  170 kuvaten I maailmansodan aikaista taistelunkulkua 15.8. 1914, 16.8. 1914 ja  17.8. 1914.  kolmen päivän operaatio Opolen luona.

 1914, heinäkuu
Mannerheimin prikaati oli purettu junasta 30. heinäkuuta Lublinissa 1914, josta sen oli ratsastettava 40 kilometria Krasnikin kaupunkiin, noin 30 km päähän Galitsian rajalta, joka täällä kulki San-joen pohjoispuolitse.  Rajalinjan ja Sanin välillä oli itävaltalaisilla niin ollen laaja sillanpää.
1914 elokuu
 Saksassa oli kutsunnat meneillään ja yleinen mobilisaatio 31. heinäkuuta ja 1. elokuuta Saksa julisti sodan. 6. elokuuta Itävalta-Unkari noudatti Saksan esimerkkiä, mikä osoitti, kuinka suuressa määrin poliittinen aloite oli siirtynyt Berliiniin. 
Krasnikin hallussapito oli tärkeätä, sillä kaupunki oli tieverkon solmukohta Ivangorodin ( Deblinin)-Lublinin- Holmin rautatien eteläpuolella.  Krasnikin taistelujen tuloksena Mannerheimille myönnettiin  P. Yrjänän sapeli.

Siten taistelu jatkuu, nimiä, jota mainitaan luvuissa  ovat: Veiksel, Lublinin- Ivangorodin rautatie, (joukkojen kiireiset kuljetukset), Opole, metsäisten suomaiden ympäröimä kylä sijaitse juuri Veikselin sivujoen Hodelin eteläpuolella,  Erään divisioonan komentajan.  Eversti Ernst Löfströmin nimikin mainitaan näissä suomaataisteluissa.  Sitten mainitaan Przemyslin linnoitus, Zolkiewkan, Tarnawkan, Pikulan, Momotyn kylät,  Janovin kaupunki, Sanin valtaus, saksalaiset tulevat itävaltalaisten avuksi,   uudelleen ryhmityksiä. Mannerheim mainitsee Opatowin, Koprzywianka-joen, Sandomirin Klimontovin, Annopolin, . Tämän vaiheen taisteluista Mannerheimille myönnettiin P Yrjänän ritarikunnan IV luokka.
1914 lokakuu
 Lokakuun 1914 lopulla oli Venäjän armeija voinut työntää länsivihollisen  miltei koko Venäjän puoleisesta  Puolasta. Mutta Venäjän offensiivia Puolassa seurasi takaisku. Itävaltalaiset  hyökkäsivät Galitsiaan ja saksalaiset Itä-Preussiin ja pakkanen nousi.  Nyt  määrättiin Mannerheimin erillinen kaartinratsuväkiprikaati  Galitsiaan kenraali Brusilovin alaisena.  Mannerheim kävi välillä purkamassa Varsovan asuntonsa ja totesi siellä sairaalat täynnä potilaita, niiden jouksossa saksalaisten ensimmäiseksi käyttämien myrkkykaasujen uhreja.
Kts. tästä tietoa Wikipediasta:  http://sv.wikipedia.org/wiki/Kemiska_vapen_under_f%C3%B6rsta_v%C3%A4rldskriget
 1915
Helmikuun lopulla 1915  hän yhdytti prikaatinsa Lembergin lähellä  ja sieltä armeijan esikuntaan ja taas uudelle komennukselle  Stanislaun taisteluihin komentamaan 12. ratsuväkidivisioonaa.  . Dnestr, Karpaatit, Prut- joki,   Nadvornan kylä, Kolomea, Zaleszczykin kaupunki, Uscie Biskupie,  Bessarabia, - mutta  nyt alkoi Venäjä menettää Puolaansa  ja Itämeren maissa menetettiin Kaunas ja Vilna. Vasta syyskuussa vakautui Riika-Väinänlinna-Baranowicze-Dubno Rarnopol--Czernowitz- linja.
Paikannimiä:  Sniatyn, Bukovina, Haliczin kylä, Gnilaja Lipa, Zlota Lipa, Hussiatin,  Pripetin suot, Romanian raja,  Luckin kaista, Kowel, Wladimir-Wolynski liikennesolmu,  Rovno, Dubnon linja, Warkowiczyn kylä, Styr joki,  Torczynin tiesolmu,  Boratynin kylä,  Zaturcyn kylä, Kiselinin kylä,Woronczyn kylä,  Galitsiassa  saavutettiin suuria voittoja- mutta Kowelin ja Wladimir-Wolynskin suunnilla oli vastahyökkäys .Ne taistelut kestivät 12. elokuuta  1915.  Näinä taisteluviikkoina Mannerheimin divisioonaa, joka oli yhä alistettuna 8. armeijalle, heiteltiin kaistalta toiselle selvittämään kriisejä tai toimimaan siellä, missä paikalliset menestykset näyttivät tekevän syvyysiskun mahdolliseksi....--
 ja näin taistelujen kuvaus  I maailmansodan ajalta kylä kylältä etenee.
Vuonna  1916 Romaniaan siirrettyihin voimiin kuului myös Mannerheimin divisioona. Transsilvanian alpeilta  määrättiin 12 ratsuväkidivisioona Bessarabiaan  Kishinevin lähelle  Romanian  ajalta Mannerheimille myönnettiin Romanian tunnustuksen ulkonaisena merkkinä Mikael Rohkean III luokan urhoollisuusristi.
Bessarabiasta  Mannerheim anoi lupaa käydä Suomessa. 1917.  Hän tuli 25.2. 1917 Suomeen.
 Vielä toukokuussa 1917 Mannerheim palasi  Transsilvanian alpeille ratsuväkiarmeijakuntaa komentamaan  Yleistilanne kuitenkin huononi, Mannerheimille vahvistui käsitys siitä että hänen paikkansa ei ollut enää Venäjän armeijassa - Venäjän vallankumous oli lähtenyt liikkelle ja Suomi alkoi itsenäistyä. Korkeita  upseereita kuten hän alettiin vainota  Venäjällä.. Mutta nyt  Suomeen  palasi mies, joka oli nähnyt Euroopan vaarat ja tiesi  tilanteen vakavuuden. Vielä tässä vaiheessa ei ollut antisemitismi hahmottanut  itseään kuten  seuraavassa sodassa.-

 Nämä  realistiset kokemukset  omaavana Venäjän  kaartin upseerina ja sen armeijojen joukossa  ansiota niitänyt  Mannerheim ei sitten II maailmansodan tullen suostunut  ajamaan Saksan rotupolitiikka eikä tuhoamaan Pietaria tai  oman maan juutalaista väestöä. Hän myös kykeni varoittamaan Suomea ennen II maailmansotaa mm kemiallisten asetten vaarasta ja 1939 oli väestönsuojeluohjeet  annettu koko kansalle ottaen uudien aseitten mahdollisuus huomioon. Tosin  suomalainen aivo ei voinut käsittää mitä julmuuden syövereitä oli silloin jo  kehittymässä.

Opolen kylä

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%94%D7%9B%D7%A0%D7%A1%D7%AA_%D7%94%D7%97%D7%93%D7%A9_%28%D7%90%D7%95%D7%A4%D7%95%D7%9C%D7%94%29
Opole on kylä, johon Venäjän armeija ja myös  Mannerheimin joukot tulivat  28. elokuuta elokuussa 1914  I maailmansodassa taistellessaan länsirintamaa vastaan.
Mitä  Israelin hebrealainen Wikipedia mainitsee Opolen kylästä?
Kuva  esittää synagogaa, joka palveli kaupungin suurta reformijuutalaisten seurakuntaa keskussynagogana. Se oli rakennettu  1893- 1897, johon aikaan kylä kuului Saksaan, myöhemmin alue liitettiin Puolaan.  Arkkitehti oli juutalinen Felix  Haneri. Synagogassa oli 600 istuinsijaa.  Ennen toista maailmansotaa kristalliyön tuhoissa tämä synagoga tuhottiin 9-10. marraskuuta 1938. Kaupungin natsipuolueen jäsenet pakottivat rabbi Hans Hirsenbergin omin käsin sytyttämään synagogan rakennukset.


 1922 Opolessa asui n 1000 juutalaista henkilöä.  Emigraatio oli erittäin  vahvaa niihin aikoihin länsimaille ja Palestiinaan ja juutalaisten lukumäärä Opolessa  laski 607 henkilöön vuoteen 1930 mennessä.
 1930 alussa juutalainen seurakunta osti  11 000 neliömetriä maata kaupungin virkamiehiltä tarkoituksena  perustaa uusi hautasumaa.  Vaikka suunitelma  oli jo valmiina,  projektia ei koskaan toteutettu.
1933 maaliskuun lopulla   vaalien jälkeen natsit saivat Opolessa vallan käsiinsä. 1933  huhtikuussa natsit alkoivat boikotoida juutalaisia yhtiöitä, kauppoja , lääkäreitä,  juristeja ja tuomareita. Joitain juutalisia kauppoja ryöstettiin. Tämä oli ensimmäinen kerta kun  lännempänä Euroopassa Saksasta virtaava  vallitseva antisemitismi koski Opolen juutalaisia.
1936 heinäkuussa   juutalaisen seurakunnan  viranomaiset myivät  hautausmaaksi tarkoitetun maapalan  takaisin saksalaisille (Półwieś nimisessä kohdassa).  Vuonna 1936 asui Opolessa  453 juutalaista.
1938 Kristalliyönä  9-10 marraskuuta natsit, kuten aiemmin mainittin pakottivat rabbiini Hirschenbergin  sytyttämään  Hafenstrassen synagoga (Tämä katu on nykyisin nimeltään Piastowska-katu). Samalla kaupungin palokunta vartioi, ettei palo leviäisi viereisiin rakennuksiin. Sinä järkyttävänä yönä juutalaisen järjestön talot, 13 kauppaa ja juutalaisia koteja tuhottiin. 13 juutalaista vangittiin ja vietiin Buchenwaldin keskitysleiriin. Moni juatalainen sai turvapaikan Puolan Tasavallan konsulaatissa sinä yönä. Moni juutalainen lähti Opolesta länteen näitten tapahtumien  jälkeen.
1939 oli vielä kuitenkin oli  280  juutalaista asumassa Opolessa. 
1942 heidän pakkosiirtonssa  alkoivat marraskuun 13 päivä . Juutalaisia kuljetettiin rautateitse 20.11 ja  11.12. 1942 kahtena kuljetuksena tsekkiläsen Therezinin kaupungin ghettoon Theresienstadt ja Auschwitz-Birkenau keskitysleiriin.


2012 Opolen kulttuurisivuilta
http://www.sztetl.org.pl/en/cms/news/1387,jewish-music-and-culture-days-in-opole/?mn=12&yr=2012

Hanukkakynttilä Göteborgissa

Göteborg kylpee vitivalkeassa lumessa ja  runsaissa erivärisissä  jouluvaloissa. Kaupungin kulttuurikeskustassa on  suuri hanukkakynttilänjalka ja tänään  illan pimetessä siinä loisti kaikki 9 kynttilää ja rabbiini lauloi siunaukset Hanukkajuhlan viimeisen päivän  alulle.  Huomenna Hanukkajuhla päättyy kalenterin mukaan.
 En osannut odottaa  näkeväni hanukkakynttilää missään. Lähdin  iltapäivällä vain katsomaan Göteborgin kuuluisia jouluvaloja ja valitsin  kävelykohteeksi nyt Avenyn, koska olin jo aiemmin kiertänyt  toisen lenkin ja katsonut  jouluikkunat  NK:n luona ym.
Nyt Poseidonin vaskinen  patsas oli valaistu vihreäksi ja  se  tosiaan  veti silmiä puoleensa. .  Luntatihuttavassa hieman sakeassa ilmassa pyyhki vahvat valokeilat Götaplatsenilta päin ,  Avenyn  jouluvalot pylväissä olivat nyt isoja valoperhosia ja muuta  uutta ja kaunista oli jokapuolella, minne vain katsoi. . Ja yhtäkkiä edessäni oli   täysissä valoissa Hanukkakynttilä ja kuulin rabbin laulavan hebreaksi siunauksia.  Hanukkakynttilä oli Konserttisalin edessä olevalla korokkeella.  Sitten lopuksi toivotettiin Hyvää Hanukkaa ruotsin kielellä.  Ensimmäistä kertaa eläissäni   oikeastaan kuulen hanukkatoivotuksen ruotsiksi, kieleni oli miltei solmussa kunnes  käsitin, että pitää vastata:  God Hanuka!
Sitten kävelin kohti Lisebergiä ja katsoin  siellä olevia  aivan suurenmoisia  jouluvalaistuksia ja sitten tulin kotiin iloisena siitä,  että olin nähnyt Hanukkakynttilän.

 http://www.idf.il/1283-17852-en/Dover.aspx

lördag 15 december 2012

Newtown-Conneticutin koulusurma

 17.12. 2012  mainitaan israelin uutisissa että myös Jack Pinto- niminen lapsi, joka sai surmansa Hanukkajuhlan  kolmanneksi viimeisenä päivänä, on juutalaista sukua, alunperin  Portugalista Amerikkaan siirtynyttä. Pintonkin lapsen  suvussa on  myös rabbiineja.
 http://www.jewishencyclopedia.com/articles/12177-pinto


15.12. 2012 
 Kaupungissa on Edath Israel Juutalainen seurakunta, johon Noah Posner kuului. Hänen ystävänsä Ben Weiler sai myös suormansa kuten kaikki 6-7 vuotiaat lapset. opettajia ja rehtori, psykologi ja ampujan äiti menehtyi, yhteensä 7 aikuista.
http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/163218#.UM5a3qzmws0
 Lieko  sattuma, että suramtyö tehtiin hanukkajuhlan aikana,  kun kynttilöitä on  sytytetty 6 ja illalla sytyteään 7 kynttilää.  Kynttilöissä on aina yksi Shamash, opettajakynttilä.  Juhla kestää  8 päivää, joten opettajakynttilöitä on Hanukkakynttilöitten joukossa 8 ja oppilaskynttilöitä  kasvava luku,  1+2+3+4+5+6+7+8. Yhteensä on  hanukkajuhlan kynttilöiden määrä 44 kynttilää.  Jos tuosta luvusta vähentää (16.12.) sunnuntaikynttilät (-9)  ja  (15.12.) lauantaikynttilät  (-8), jää jäljelle  27, jotka hanukkajuhlassa 1912 oli jo sytytetty  alkaen 8.12. illasta  2 +3+ 4+. 5+. 6+. 7. Jotta  voisi sanoa että ampuja olisi osannut  kynttilän laskennan, siinä olisi miltei al kaida /eichman/mengele tekniikka kyseessä. uudessa kaupungissa,  aivan kuin aikanaan vanhassa kaupungissa.
Yleensä  anti-israelilaiset terroristit iskevät perheisiin tai lapsiin Hanukan aikana, joka on kuin joulujuhla Juudan kansalle.
Menehtyneitten 20 lapsen joukossa oli rabbiinisuvusta Posnerista myös 6 vuotias poika. Hän oli kaksoisia, kaksoistyttö pääsi pakenemaan koulusta henkensä edestä,  mutta kaksoispoika Noah Posner (6v)  sai surmansa.
Jewish Encyclopedia kertoo Posner suvusta seuraavaa. 
 http://www.jewishencyclopedia.com/search?utf8=%E2%9C%93&keywords=Posner+&commit=search

Palautettava mieliin Tsekkoslovakian kohtalo maailmansodan päivinä

Suomalaisena lukien historiasta Tsekkoslovakian kohtaloa  käsittää sellaisen voimattomuustilan ( ruots, sana vanmakt on parempi tässä) , missä tsekkien kansa oli aikanaan kun sitä alkoi järsiä kannibaliset voimat . Israel kokee  nyt olevansa samassa vaarantilassa kuin tsekit 1938 ja jäävänsä maailman valtiollisen kannibalistisen politiikan aiheuttaman  järsinnän kohteeksi. JP:n eilispäiväinen 14.12. 2012  artikkeli sitaattina. Tästä koetan vähitellen suomentaa saadakseni  käsityksen siitä ajattelusta, mikä Israelissa on tilanteesta.

Herb Keinon kirjoittaa:

  • ISRAEL ja VUODEN 1938 ovat samankaltaisia.

'Israel and 1938 Czechoslovakia are similar' By HERB KEINON 12/14/2012 07:42 In interview following 'Post' Conference, Czech ambassador warns against relying too much on international community.

Tsekin suurlähettiläs varoittaa  Israelia konferenssin jälkeisessä haastattelussa  luottamasta liikaa kansainväliseen yhteisöön.  

Tsekkian suurlähettiläs Tomas Pojar  oli myös aulassa osallistumassa Jerusalem Post lehden diplomaattiseen konferenssiin  keskiviikkon Herzliassa , kun Israelin ulkoministeri Avigdor Liberman asetti oman maansa esimerkiksi ja sanoi Israelista tulleen toisen Tsekkoslovakian. Kaikki julkilausumat ja lupaukset, mitä Israelin turvallisuudesta  satelee kautta maailman muistuttavat Tsekkoslovakian vuonna 1938 tekemiä sitoumuksia  ja  Tsekkien presidenttia kohtaan suunnattua painostusta  Sudeettimaan pirstoamiseksi. Kaikista tehdyista lupauksista ja takuista huolimatta natsi-Saksa miehitti koko Tsekkoslovakian tehden lopun sen olemassolosta.

Kun suurlähettiläs Pojarilta  JPostin haastattelussa jälkeenpäin  tiedusteltiin, pitikö historiallinen vertailu  hänen mielestään paikkansa, vastauksena oli sekä kyllä että ei. Sikäli ei, että tilanne vuoden 1938 Keski-Euroopassa oli  suunnattoman erilainen nykypäivän tilanteeseen verrattuna.  Samansuuntaisuudet ovat kyllä havaittavissa, mutta  ei ole niin että voisi helposti implementoida yhden tilanteen antamia opetuksia toiseen  vuosisadan tai puolen vuosisadan jälkeen,  mutta - kuitenkin on jotain samankaltaisuutta.  Sikäli on paralleelisuutta, että Tsekkoslovakia  siihen aikaan oli ainoa demokraattinen maa koko sillä alueella, suurlähettiläs kertoi.  Siihen on paralleelisuutta miten  paljon vakuutteluja sitä voi saada ulkopuolelta ja kuinka paljon niihin pitäisi luottaa. Pojar lisäsi myös maansa toisen maalmansodan aikaisiin  traagisiin kokemuksiin ne, mitä kommunismin taholta oli aiheutunut.  Kaiken tämän tsekkiläiset ovat kerrostaneet  luonnostaan skeptiseen asenteeseensa ja vastahankaisuutensa uskoa  "välittömiin mahtaviin ideoihin ja ihmeellisiin ratkaisuihin". Sitten Pojar vakuutti, miten  hänen kansansa on  Euroopan kaikkein ateistisin ja uskonnottomin  maa, joka ei  usko ihmeisiin eikä poliittisiin miraakkeleihin eikä  helposti ja vaivatta toteutettuihin ideologisiin   ratkaisuihin. Pojar kertoi tsekkiläisten oivaltaneen, että sodalla ja rauhallakin on suunnattomia eroja . Kyse ei ole  tilanteesta joka on  joko sota tai rauha. Jopa jotkin väliaikaisratkaisut ovat joskus parempia kuin  luhistuneet odotukset joittenkin  suurenmoisten  ideoitten takia.    Suurlähettiläs kertoi Tsekkien Tasavallan yhden   menneisyydestä opitun   läksyn:  he uskovat vahvasti, ettei ratkaisuja  voida tuputtaa  ulkopuolelta, koska sellainen ei yksinkertaisesti toimi.  Tämä vakaa uskomus on muuan syistä, minkä takia  vain Tsekkien Tasavalta kaikkien 27 EU maan joukosta äänesti Israelin  ja seitsemän muun  maan kanssa YK:ssa 9.11.  palestiinalaisten YK-statuksen  nykyiseen korottamista vastaan  ( nonmembre state observer) . Tämä äänestys  ja vahvat Tsekkien ja Israelin väliset suhteet  loivat hyvän ilmapiirin Prahan Israelin lähetystölle, suurlähettiläs myönsi.
Tsekkian äänestystä  voidaan analysoida kahdella tasolla.
Ensiksikin Tsekkian Tasavalta on tehnyt selväksi, että se ei kannata kummankaan osapuolen unilateraalisia ( yhden osapuolen ) askeleita. Heidän mielestään  ainoa tie saavuttaa rauha on bilateraaliset (molemminpuoliset)   suorat neuvottelut. Tämän tsekit  tietävät niistä ajoista kun he neuvottelivat slovakkien kanssa. Neuvottelut johtivat Tsekkoslovakian  hajoamiseen erilliseksi Tsekkien Tasavallaksi ja Slovakiaksi 1993.  "Tiedämme, että ratkaisua ei saatu   kuin kantamalla  ulkopuolelta vettä kaivoon, vaan oli  neuvoteltava  paikanpäällä".
Toisena  taustaseikkana  suurlähettiläs kertoi Tsekkien ja juutalaisten   vuosisataisesta  suhteesta. Tomas Masarykin ja Vaclav Haveliin  ajoista asti  Tomas Masaryk oli  Tsekkoslovakian perustaja ja ensimmäinen presidentti sekä  ensimmäinen valtiomies, joka teki vierailun Jishuviin vuonna 1948 kun Tsekkoslovakia  varusti aseilla Israelia  Israelin  itsenäisyyssodan aikana. Edellinen presidentti Vaclav Havel  (Rautaesiripun takaisen maan ensimmäinen presidentti,  joka  teki Israeliin vierailun) teki valtiovierailun  Israeliin   huhtikuussa 1990.
YK-äänestys noudatti  sitä yhdenmukaista linjaa , mikä heijastaa  perinteisiä läheisiä suhteita Tsekkian Tasavallan ja Juutalaisen kansan kesken

Suurlähettiläs Pojatin isä toimi Jsraelin suurlähettiläänä  vuosina 1990- 1994.
Pojat torjui jyrkästi  huomautukset, että Praha YK:ssa äänestyksellään olisi  asettunut jollain tavalla muuta EU.ta vastaan. Hän sanoi myös, että Tsekkian Tasavalta - mikäli EU:ssa olisi tapahtunut consensus (yhteisymmärrys),  mieluummin pidättynyt  äänestämisestä  ja jos consensus olisi ollut   koko EU blokissa, jättänyt kokonaan äänestämättä. Mutta  Tsekkian Tasavalta ei rikkonut consensusta.
14 EU maata  äänesti  Palestiina päätöslauselman (resolution)  puolesta , 12 jäi äänestämättä ja vain Praha äänesti vastaan. Consensus (yhteisymmärrys)  murtui, kun Ranska  julisti äänestävänsä  päätöslauselman puolesta. Pojar mainitsi, että hänen maansa asema EU.ssa ei mitenkään vahingoittunut eikä kukaan ollut hämmästynytkään  heidän äänestyksestään. Asenteella oli vahva kannatus Tsekkian väestössä. Eikä  äänestys mitenkaan  vahingoita Tsekkian hallitustakaan , koska se ei kuulu kansan  omiin  suuriin vaalilla valittaviin asioihin. Päätöstä ei kotimaassa mitenkään   patistettu suuntaan tai toiseen.
EU:n 27 ministeriä  olivat kokoontuneet  maanantaina tuomitsemaan  Israelin asutussuunnitelmat- hankkien Jerusalemin vihat niskoihinsa)   ja  he  oliat vain laimeasti  arvostelleet  Hamasin  juhlavaa vakuuttelua  Israelin tuhoamispyrkimyksistä. Tästä suurlähettiläs Pojar mainitsi: " Jos julkilausuma olisi kirjoitettu Prahassa, se olisi varmasti  saanut toisenlaisen hahmon". Hän mainitsi, mikä tämäntapaisissa julistuksissa   on olennaisen tärkeää- ei niinkään täsmällinen  sanamuoto,  vaan pikemminkin se tasapaino tai  tasapainon puute - mitä julkilausuma ilmentää.
Hän viittasi  EU:n julkilausuman maanantaiseen sopimuskohtaan, mikä käsitteli Gazaa käskien välittömään, pysyvään ja ehdottomaan  kauppatavaroiden ja ihmisten  ylikulkukohtien (tullien) aukaisemiseen. Pojatin mielestä  vaikka  tullit ovatkin  tärkeä  aihe,  ne eivät millään tavalla olleet Gazan alueen pääongelma. Pääongelma on, että Gazaa hallitsee  terroristijärjestö, joka on totalitaarinen ja omaa totalitaariset  mielipiteet. Pojatin mielestä Gazan , sen kansan  tuvallisuuden, hyvinvoinnin ja vapauden todellinen ongelma on Gazan hallitusjärjestelmä, eikä alueen   ylikulkukohdat.  Pojatilta kysyttiin, ottaako Eurooppa  tarpeeksi vakavasti  Hamasin julkilausumat , joissa Hamas  kehoittaa tuhoamaan Israel. Hän sanoi, ettei hän voi  vastata EU:n puolesta, mutta hänestä vaikuttaa siltä, ettei suuri joukko väestön parhaimmistosta   ota asiaa vakavasti, vaan  toisinaan on todellisuuden vierasta - eikä vain Lähi-Idän suhteen   tai islamin suhteen vaan myös ekonomisissa tilanteissa. 

tisdag 11 december 2012

Israelin sielun rääkäystä Ruotsissa

seurakunnan  sielun rääkkäystä Suomessa.
 Ruotsalainen tunnoton (hitleristi kai) nainen  maalaa kuolleen tuhkalla tauluja ja sanoo perversiotaan taiteeksi.
Suomessa  on jouluseimi raiskattu lasten silmiin yhdessä kaupungissa, tehty juutalaisesta Maria-äidistä muotinukke, joka on jaettu kahteen alastomaan osaan ja  vain alaosa on asetettu seimeen.  Sehän on  lasten joulun raiskausta jonkun perversillä  ajattelulla.
Katolisen krikon vaikutus olisi parempi suomalaiseen sieluun, sillä  siellä ollaan  useampi vuosisata  peräkkäin  kunnioittavampia pyhiä asioista kohtaan.  Oli vahinko langeta protestantismiin, koska se johti perversiin yhteiskuntamuotoon.
Se joka kumartaa elävää Jumalaa, omatkoon  tempplivuoren, se joka antaa arvoa Jumalan  sanalle omatkoon  pyhät paikat. 
Pari likakärpästä saa  hyvänkin voiteen haisemaan pahalta. Suomen  hiljainen seurakunta ja Ruotsin arvokkaat kristityt saavat huonon maineen noitten likakärpästen takia.

onsdag 5 december 2012

Suomen Ulkoministeriön matkustusohjeet tänään

http://formin.finland.fi/public/default.aspx?contentid=66192&culture=fi-FI
Suomen Ulkominsiteriön tiedote antaa heijastuksen kiristyneestä stringistä  Israelissa. Samalla  Syyria ammottaa kuin avoin hauta ja kemialliset  myrkyt ovat ehkä edelleen vielä eliminoimatta jossain. Palestiinalaiset uhoavat omaa itsenäisyyttään, tietysti itsenöisyys on oikeutettua muta ei muitten eliminaation kustannuksella. Palestiinalaiset hyppivät  kivikautista aikaa  sen sijaan että keskittyisivät edes ajatelemaan että heistä ei jää kuin sula läntti, jos kemialliset aseet pääsevät purkautumaan.  Israelin existentialistiset  uhat ovat myös   palestiinalaisen uhkia. Heidän täytyy pitää se string-energiansa  aisoissa sillä  Kanaan on tosi pieni atomi maapallolla, jossa sopii olla  rajoissaan kuin  gluonit protonissa  ja neutronissa, elementaarisessa vuorovaikutuksessa. Eihän sitä tarvitese olla kiven hiljaa eikä myöskään heitellä kiviä. Elämässä on muutakin.Suomen hallitus katsoo kauhulla asioitten kehittymistä ja antaa pitkän protokollan pyhiinvaeltajia varten.


lördag 24 november 2012

Palestiinalaissiipi palaamassa siviilielämän raiteisiin

By JPOST.COM STAFF
11/24/2012 21:13
Palestinian Authority President Mahmoud Abbas welcomed a delegation of Hamas leaders to the presidential headquarters in Ramallah on Saturday evening, official Palestinian news agency WAFA reported.

According to WAFA, Hamas MP Ahmed Attoun said the meeting was related to the bid for observer status at the United Nations General Assembly. Attoun emphasized his support for Abbas, and for the bid in general for its fight for the rights of the Palestinian people, WAFA reported.
 

torsdag 22 november 2012

Tämä tavallinen aika on oikeastaan toivottavampaa

kuin Hesekielin temppeli aivan  pika pikaa. Oivalsin asian eilen.
Toivottavasti  tästä Jumalan haastamisesta ei seuraa  yhtäkkiä jokin jättimaanjäristys tai jätti tulivuorenpurkaus muualla kuin Öljymäessä, joka ikäänkuin  jälleen kerran liimautui umpeen ja tavallinen tämä aika säilyi. Jokainen Hamaksen raketti ja ohjus uhkaa tuhota  Jumalan Israelin valittuja Cohen Zedek- pappeja, joista Hesekiel puhuu.Kukaan  ei halua tulla tahalliseksi tappajaksi- siis joutua sodassa surmaamaan vihollista, sillä tiedetään että Jumalan temppeliä ei rakenneta edes vihollisten vuodatetulla verellä Jokainen sota merkitsee, että  viipyy, ennen kuin Temppeli voidaan rakentaa, sillä se rakennetaan silloin kun on ulkonainen rauha ja suuri  ympäröivien kansojen ymmärtämys Israelin kansaa kohtaan, sillä se on suuri työ.

 Nimittäin Hesekielin Temppelin asioitten ja sen tulon  kiihdyttäminen tekee suuren maanjäristyksen,  josta aukeaa uudet alat Israelin kansalle.  Alueen kartta ikäänkuin leijuu jossain tuossa  Jumalan valtakunnan puolella pilvissä,  nähtynä ikäänkuin hyvin  korkealta vuorelta,  ja tarvittaessa laskeutuu maahan ja kiinnittää vaarnansa maamerkkeihin Jordanin  vesistöalueen ja alkulähteitten   ja meren välille,  Egyptin puron ja Hamatin välille.

Tänään on kiinni toisissaan Benjamin ja Juuda, mutta siihen väliin tulee iso tila joskus, se mitä nyt vain pikku hiljaa ymppäytyy maanpäälle. jokaisen juutalaisen palatessa kotimaahan ja jokaisen  leeviläisen asettuessa asumaan maahan. Jokainen  asumus Luvatussa maassa on nyt käytännössä niitä  Kaupungin työmiehiä, joista  Hesekiel puhuu. Israel on nyt  asuttu kaupunki:  Iir Moshav.

 Eilen koetin laskea  kuinka suuri tuo tuleva maa-alue on, mutta on kyseenalaista, jos sen mitta on vain  karttamitta  temppelikyynärä  tai temppiliruokomitta) ,  mutta suhde esim nykymetreihin  pitää sitten laskea vasta kun kartan on jännittänyt maanpäälle maamerkkeihin:  pohjoisessa, etelässä ja Jordanin ja  meren väliin. Tonttikulmat pitää merkata ihan kuin modernissa laseroidussa maamittauksessa, ennen kuin alkaa selvittää kartan  nyky mittoja . Ja lisäksi, tulee myös identifioida, mitä tarkoittaa muut sukukunnant kuin Juuda, Leevi ja Benjamin.  Kaikilla oli omat  ammattinsa ja elintapansa ja traditiot olivat erilaiset eri sukukunnissa. Siis kuten  traditio on erilainen eri seurakunnissakin.
On mielenkiintoista katsoa tietokoneelta eri tulkintoja Hesekielin temppelistä. Minusta temppeli ei ole se ongelma, vaan alueen kulmapatsaat ja vaarnaat tähän maapalloon.

Zahalin viikkoaportista

http://www.idf.il/1283-17607-EN/Dover.aspx
Otan tämän muistiin. Vaikka odottelen lopullista  luetteloa  ohjussiivouksesta.
22.11.2912

onsdag 21 november 2012

Chabad- seurakunnan uutisia

http://www.deadsea-chabad.com/news/article_cdo/aid/2042979/jewish/Disaster-Averted-in-Ashdod.htm
Tulitauko on solmittu YK:n ja Kansainvälisen  johtajistaon avulla hamasin ja Israelin välilla ja se astui voimaan nyt illalla  20 aikaan. Vielä  tunti sen jälkeen lähti Gazasta 12 rakettia. Liekö niihin jätetty  vastaaminen, sillä tieto tulitauosta ei liene ehtinyt jokaisen maanalaisen laukaisubunkkeriin, joita vielä on jäljellä.

tisdag 20 november 2012

Israelin Presidentin sanat tänään

Daavid Ben Gurionin muistotilaisuuden yhteydessä Israelin Presidentti Shimon Peres  lausui tästä nyt  käytävästä puolustusoperaatiosta    seuraavaa:
Meidän päämääränämme ei ole aluevaltaukset, vaan kaikin vaadittavin keinoin  me puolustamme kansalaisiamme.  Me kärsimme kovasti tästä ahdistuksesta.  Sen on meille tuottanut Hamas,  jolla kyllä olisi kyvyt lopettaa moinen. Nyt he voivat vapautua itse aiheuttamansa  sodan syövereistä, jos vain lopettavat tulittamiset.

David Ben Gurionin ( 1886- 1973 ) muistopäivä

http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/biography/ben_gurion.html
Pääministeri David Ben Gurionin muistopäivänä Sde Bokerissa  nykyinen pääministeri Benjamnin Netanjahu  kertoi Israelin yhtenäisestä rintamasta yhdessä ja samassa asiassa: Siinä että pitää saada loppumaan   rakettitulitukset, raketit   ja ohjukset  ja onhan  Zahal onnistunutkin jo hävittämään tuhansia raketteja näinkin lyhyenä operaatioaikana kuten Amud Ha Anan., joka ilmeisesti noudattaa Kislev kuun päivien lukua tässä Hanukkajuhlan alla.  Hän painotti, että ZAHAL, Israelin Puolustusarmeija tekee kaikkensa voidakseen  välttää ammusten ja rakettien ja ohjusten osumista  siviiliväestöön.

måndag 19 november 2012

Rajakamppailut valon ja pimeyden kesken

Oli Jaakob Jabbokilla
ja yöllä kamppaili
niin painiskellen että
aamulla ontuili.
Ja uuden nimen hankki
hän siinä taistossaan
ja vahvempana astui
rannalle  Kaanan maan.

Kuin moukarina  muisti
Hän nyrkit Jumalan
ja kasvot aurinkona
häneen   katsovan.

Ja sitten toisen kerran,
Patmossaarella
näkyi nyrkki Herran
ja  Johanneksella
ol´voimat kaikki poissa
kuin  jälkeen taistojen
kuin  Jaakobilla kerran
jälkeen painin  sen.

Vaan  nyrkissänsä oli
ne valot  loistavat,
kahlittuna nyrkkiin
ne voimat valtavat.
Suoralla oikealla
Hän nyrkin aukaisi
ja tähdet seitsemäiset
pimeään sädehti.

Ne seitsensäteilynä
ne hetken singahti
Ja seurakuntain  sysiin
ne sitten lymysi.
Ne löysi lampunjalat
ja lamput valmiina
ja öljyn odottavan
Keedar- majoissa.
  Kipat Barzel Ruhanit - Hengellinen suojakilpi

http://news.walla.co.il/?w=//2587693

lördag 17 november 2012

Kaikenlaista hakkerointia israelilaiskohteisiin viime päivien aikana

Hakkeroiminen on kaiketi samaa kuin cybercrime, jota vastaan kansainvälinen poliisi  taistelee.
http://www.interpol.int/content/search?SearchText=Cybercrime
Israelilaisiin kohteisiin, varsinkin tilannekatsauksia  pilvenpatsasoperaatiosta  selostaviin kohteisiin. on tehty parina viime päivänä monia kymmeniä hakkerointeja. 

Lähi-idän pätsi

 יָדָיו גְּלִילֵי זָהָב, מְמֻלָּאִים בַּתַּרְשִׁישׁ; מֵעָיו עֶשֶׁת שֵׁן, מְעֻלֶּפֶת סַפִּירִים.

Katsoin Lebanon Daily Star uutisia tänään. Ne ovatkin miltei ainoat Lähi-idän uutiset joissa ei  ole jotain  paatosta Israelia vastaan. Siis aivan kuin lukisi tavallista sanomalehteä.
Siitä alkaa huomata kuinka  kaoottinen maailmankuva islamilaisilla on. Nyt on Assadin hallitus surmannut noin 40 000 omaa kansalaista kyvyttömyydellään toimia politiisesti ja demokraattisesti.  Kuitenkin nyt kun  siellä aika on paha, yhtäkkiä nähdään syynä Israel.  Jopa syyrialais-  kapinalliset alkavat  olla  paatoksessa siitä,  että  Israel ja Assad ovat saman kolikon kaksi eri puolta ja  nyt yhtenä torvena taas ovat Gazan puolesta, vaikka Gazan  ongelma on myös se kaaottinen  hahmottaminen, jossa  koko maailmanrakennelma  koostetaan  siten ,että ratkaisu kaikkeen on tuhota Israel. Eikä normaali tavara- siviilielämä-  kelpaa ellei sillä ole tunnelin kastetta.   Jokainen lokaalisesti kaoottinen islamilaisrakennelma kuitenkin yhtyy seitsemällä ellei  useammalla hybridillä  lohikäärmeen kaulalla  yhteen suuhun, jossa on  Israelin vastainen paatos ja  looginen yhden kurkun vaarallinen  alfa-aaltoinen  huuto siitä että pitäisi  yhtyä pyhään sotaan Israelia vastaan.  Siitä muodostuu eräänlainen yleishuume, joka  sitten  ratkaisee  islamilaismaailman kaikki  tuhat ja yksi  ongelmaa. Kristikuntaa kuitenkin  vieroittaa tuosta  propagandahuumeesta  tietämys Raamatusta ja Israelin 6000-vuotisesta historiasta ja meidän uskomme perusteet pitävät jonkinlasita  todellisuustestiä yllä, että voimme käsittää jopa  tuon  islamilaisyhtymisen  vihaan meitä ja Juudan kansaa kohtaan, koska he eivät suostu edes tietämään meidän uskomme perusteista tai meidän historiastamme.  Arvelen että  islamalueella ehkä hashiksen käytöstä johtuen ei ole sellaista historiallista muistia, joka akkumuloisi realiteettejä esim  noista ohjuksista mitä Gaza on ampunut vuoden ajan: Nyt  käyttäydytään islammaailmassa  kuin ei mitään olisi eilistä ennen. ollutkaan Onko se hashis vaurio?  Nyt yhtäkkiä islamilaisille on olemassa vain Israelin   defensiivi , heidän mielestään aggressio, joka alkoi juuri nyt.  Israel vain kerää pois  sitä hirveää asekekoa mikä on 4 vuodessa jälleen  koottu.I lmeisesti myös  asetunneleita  hävitetään jälleen. Sieltä on  voitu salakuljettaa niitä Fajr 5 kokoisiakin  ohjuksia. Jotkut on mahdollisesti lähetetty Siinain puolelta, mikä on  varteenotetava huomio koska siellä hiekassa voi olla niitä vielä odotamassa salakuljetusta.
Jas joukko palestiinalaisia Libanonin puolella koettaa saada kyhättyä  laukaisualustoja ja raketteja taas tulituskuntoon  ( Hisbollahin varastot ovat suunnattomat),  tämä ei ole Libanonin armeijan hyväksymää, jos sieltä tulee  ohjuksia, Daily Star of Lebanon mainitsi. Kuten ei kai Azzan  jokainen siviilikään ole sitä mieltä että Israelia pitää tulittaa  vähintäin  joka toinen päivä vuodessa.  Asia on kyllä eräänlainen kiivauspatsas-- ja Tammuksen itkijöitäkin on.
Tässä kaikessa pitää muistaa realtiteetti: että Israel haluaa elvyttää Kaanaan erämaasta modenin valtion eikä  kukaan ole mikään sotaintoilija  "Ferdinandin tapaan".Eikä  nykyisraelilainen  koe myöskään olevansa varsinainen mooseksen ajan leeviläinen, vaan koettaa välttää kaikessa  siviilivaurioita pyrkien vain mahdollistamaan oman fyysisen elämisenoikeutensa tässä maailmassa.
Tämä  mooseksenukskolaisten modernisoituminen ajan humaaniin henkeen pysyy yllä niin kauan kuin Temppeliä ei ole mahdollista pystyttää  Jerusalemiin, joten tällä välitilalla on  positiiviset puolensa, jona aikana Jeesus tekee parhaansa seurakunnan kautta valaistakseen myös Juudan heimolle  Jumalan tahdon koko maailman suhteen. . Aikaahaan siihen näyttää menevän.

fredag 16 november 2012

Sapatin säädöksistä

Sapattisääntöjä on paljon  tavalliselle työtätekevälle israelilaiselle Mooseksen laissa, mutta päinvastainen tilanne vallitsi aikoinaan niille henkilöille, joiden tehtävä oli Leevin sukukunnassa  avustaa  pappeja temppelipalveluksessa. Heille  muitten vapaa-aika oli raskain työaika sapattina ja juhlapäivinä..
Leeviläiset oli otettu muun Israelin puolesta  erityistehtäviin. Nyt kun Temppeli on tilassa mikä tiedetään,  ja temppelipalvelus on muutettu  kahdeksi tuhanneksi vuodeksi  muunlaiseksi uskonnolliseksi toiminnaksi, on kuitenkin havaittavissa  nyt kun Israel palasi takaisin  Diasporasta ja valtio muodostui, samanlaista  eräässä suhteessa.
Kun on valtio, kansan puolesta otetaan  sotaväki palveluun.
Kun on  tekemässä tätä palvelusta,  siinä on omat lakinsa,  jotka astuvat voimaan kun henkilö on aktiivipalvelussa.  Pyhäkköasioita ovat  koti, uskonto ja isanmaa ( myös suomalaiselle).   Ne ovat Israelissa  kaikki Pyhäkön alueen ympärillä olevia asioita, joita ilman ei ole sitä maa-alaa, jossa pyhäkkö ja kaikkein pyhin sijaitsee huolimatta siitä mitä kiviä siihen on koostettu minäkin vuosisatana.
Armeija tuntee tehtävänsä, mutta  uskonnolliset ortodoksit yksilöt jotka noudattavat tarkasti
Mooseksen lakia, tarvitsevat uskonnollisislta johtajilta  erityisohjeita: niitä  oli tänään  uskonnollisten lehdessä: Vaikka olisi  esim ohjus-uhka sapattina, niin joku voi olla  niin uskonnollinen omassa tulkinnassaan, että ei kulje yli  sapatinmatkaa tai  ei käytä modernia tekniikkaa suojautuakseen tai kerää  katastrofivälineistöä laukkuunsa ja mene pommisuojaan tms., jos  se olisi sapatin perinnäistä säännön tulkintaa vastaan, koska Jumalan viha koetaan pahempana asiana kuin terroristien taholta tuleva viha.
Jeesuskin tunsi kansansa ja toivoi että pahat ajat eivät tapahtuisi  sapattina eikä  talvella, koska silloin moni  Israelin  kansan lammashuoneen lammas  tuhoutuisi  Mooseksen lain  vanhan tulkinnan takia, mikä ei ole Elävän Jumalan tarkoitus,  sillä sapatti oli ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten. Ja  kansan johtajan on  johdettava kansaa turvaan kuin lammaslaumaa.
Nyt on erev shabat,  perjantai ilta,  jolloin sapatti alkaa ja uskonnolliset lehdet ja tiedonantovälienet sulkeutuvat tavallisen rauhan aikana ja liikenne sekä kaupankäynti hiljenee  hyvin huomattavasti koko Israelissa lauantai iltaan asti. 
 http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/162164#.UKZJSmfmzhd

 Rabbi Shmuel Eliyahu, the chief rabbi of Tzfat, spoke to Arutz Sheva on Friday about the relevant halacha (Jewish law) for observing the Sabbath during the ongoing rocket assault from Gaza.

He noted that during a time of war, Jews say the prayer, “Give thanks to G-d because his kindness is forever,” omitting the words “because it is good” that are usually said. “Why not say ‘because it is good’? Because it isn’t good.”

“We do our task because we have no choice, but it’s important to know that we do not love war,” he explained. “We want peace. But now, when we need to fight against villains like those in the Gaza strip, it is a positive commandment to fight them.”

Reservists who think they may be called to service should prepare a bag with the things they need before the Sabbath, including items not used on the Sabbath such as a mobile phone, Rabbi Eliyahu said.

Soldiers who have been called to service should do whatever they are asked to do in order to prepare. “Checking ammunition, [shooting on the] firing range – everything is allowed, even though he is not certain that his unit will go into Gaza,” the rabbi said.

“During the battle itself one must fight bravely with no mercy for the cruel, because those who are merciful to the cruel are ultimately cruel to the merciful,” he added.

Civilians living in southern and central Israel should set their radio to the quiet channel before the Sabbath begins, he said. Those in the north should not turn on the radio, even to the quiet channel.

“In general, one should continue life as usual – go to synagogue, etc,” Rabbi Eliyahu said. “If there is a rocket alarm one must take cover, even during the Amidah prayer. But in that case, stop praying, but silently, no talking. When the incident ends, return to the same place and continue from where you stopped.”

Everything needed in case of rocket alarms should be prepared in advance, he noted. If a family forgot to prepare a light for the reinforced room and must take shelter during the Sabbath, and children are crying because they are afraid in the dark, a child may turn the light on, he said.

Rabbi Eliyahu concluded with good wishes for the nation. “May G-d watch over and protect and save and take mercy on all of his sons and daughters, on the people of Israel, on all the soldiers. May He give wisdom and knowledge to the commanders to make the right decisions, courage to our leaders to protect the people of Israel without fearing the nations of the world at all,” he said.Ongelmaa kuulokyvyn puutteessa

Kaikki ohjus-ja rakettihälytykset tapahtuvat äänisignaalilla, joten ne joilla ei ole kuulokykyä, eivät tiedä vaarasta. Heille on kehitelty eräänlainen vibroivaa signaalia  antava beeper- laite, mutta nyt oli tapahtunut että niitten antamat signaalit ovat olleet epäluotetavia. Tässä onkin ollut ongelmaa joka myös odottaa ratkaisua.
 http://www.jpost.com/NationalNews/Article.aspx?id=292108

Uusi toimintavalikolta laajempi suorituskyvyltä parempi Iron Dome anti-ohjustorjuntaväline kehitetty

Viides Iron Dome  patteristo pääsee  Israelin Ilmavoimien  käyttöön nyt viikonloppuna.  Ohjuspuolustuksen kehittelyssä Israelin olosuhteisiin on tehty  ankaraa ja  jatkuvaa työtä vuosia, sillä  kuten tiedetään, Israelin rajamaitten takana olevat  viholliset pitävät raketit valmiina ojossa- ja maanalaiset  asekätköt ovat  tavattoman runsaat , ja ne laukaistuina  ovat  ajallisesti ja kantomatkaltaan hyvin lähellä siviilikyliä,  joten  sellaisen puolustuslaitteen konstruoiminen, joka  ehtii detonoida niin läheltä tulevan    ohjuksen,  on  hyvin  haastavaa. Samalla ihmisten täytyy vain muutamassa  sekunnissa olla valmiina menemään pommisuojiin, kuten miljoona israelialaista ( etelä-israelilaiset) jo koko vuoden 2012 ovat vähän väliä joutuneet keskeyttämään siviilielämän työn , koulutunnin jne  niihin pommisuojajuoksuihin.
 http://www.jpost.com/HttpHandlers/ShowImage.ashx?ID=207437

 Niitä rakettihälytyksiä on  ennen tätä Amud Anan  operaatiota tullut noin 800 ohjuksen ja raketin  osalta vuoden alusta ja tämän hetkisen operaation alkamisen jälkeen on tullut  kaikenlaista rakettia  kuin raesateena  puolen tuhatta varmaan jo, noin 200  eilen. 
Operaatiossa israelilaiset  koettavat vähentää  laukaisualustojen määrää sekä ohjusten kekoa.
Amud Anan käännetään englanniksi Pillar of Defence , Puolustuksen pylväs .
Tässä käytän ainoastaan sanaa Pilvenpatsas, kuten Raamatussa ja sananmukaisesti.
Pääministeri Netanjahu  sanoo gasalaisten tekevän kaksinkertaista  sotarikosta: he kohdistavat  ohjukset siviileihin, koteihin ja lapsiin , ja lisäksi piilottavat laukaisualustoja ja raketteja siivilien ja omien lastensa    keskeen.
 Israel pyrkii detonoimaan väestönsä vaaraa  välttämällä siviilituhoja niin pitkälle kuin mahdollista.

Pilvenpatsas 3, pv alkanut.

Nyt on pikkutunnit. Israelilaiset  eliminoivat Gazan alueelta rakettien laukaisualustan kohtia ensisijaisesti ja   yli 300 kohdetta on  tämän puolustuksellisen operaation aluasta alkaen jo katsottu ja Iron  Dome interseptioita on tehty  130. Kaikissa ei ole   tietystikään saatu  tulevaa rakettia tuhoutumaan. Jos  ennen tätä operaatiota tänä vuonna on tullut 800 rakettia niin  nyt vain pienessä  hetkessä o on tullut  yli 500 rakettia Israeliin. Siinä on kyllä  muutama perunan ja leivän hinta mennyt gazalaissiviileiltä  hukkaan, jos niitä raketteja on tuollainen suunnaton varasto.

Katsoin netistä, jos Iron Dome-1 kapasiteetti riittää pitkäkantoisempaa  ja raskaampaa  Fajr-5 tyyppiä vastaan, mutta ainakin tämän lähteen mukaan nykyinen Iron Dome-1   anti-ohjus puolustusjärjestelmä tarvitsee lisäkehittelyä.  Laser asetta pitäisi olla käytössä tätä uutta tyyppiä vastaan kunnes saadaan kehiteltyä  pätevämpi Iron Dome-2. Tai on käytävä noukkimassa raketit pois. Joten  Amud Anan  on aivan oikeassa hetkessä oikealla paikallaan.

http://www.globalsecurity.org/military/world/israel/iron-dome.htm
 The Ministry of Defense officially announced 04 November 2012 that a series of tests to the Iron Dome anti-missile defense system has been successfully completed, an important step in the IDF's plans to upgrade the system The series of tests was designed to broaden the activities of the Iron Dome system and to improve its capabilities against an unprecedented variety of threats. The advancement of the system will enable it to handle the threats posed by the Fajr and Zelzal missiles. The tests were carried out by the staff of the Defense Ministry's Administration for the Development of Weapons and Technological Infrastructure. They tested upgrades including improvements to the system's radar, which should enable it to operate more quickly and smoothly and to cope with broader threats than in the past.

torsdag 15 november 2012

Pilvenpatsas

Ammud Anan on nimeltään eilen alkanut  Zahalin operaatio  Gazan rakettisateitten lopettamiseksi.
 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Palestinian_rocket_attacks_on_Israel,_2012
Kirjat Malachi sai osuman jossa nuori pariskunta 30 ikäisiä menehtyi ja heidän kanssan  n. parikymmenvuotias tyttö.  He olivat joukossa joka oli kertynyt suojautumaan  hyökkäykseltä rakennukseen, joka ei kestänyt suoraa iskua.  Anti-ohjuspuolustus ei  jostain syystä detonoinut kaikkia ohjuksia.

Ja mikä on uusi vara Egyptin taholta?
Lähettiläitä on vedetty kotiin Israelin ja Egyptin  kesken.
Ja jostain lähteestä kerrotiin etta nykyinen ajattelutapa Egyptissä on mm  hajoittaa pyramidit  epäjumalien kaltaisina  hävityskohteina kuten  Afganistanissa eräs buddhapatsas hävitettiin.
Tämä on aika  ymmälleen saattava  seikka. Alkaa vähän  epäillä islamin   fundamentaalisia  alkuaineita. Minkähänlainen  eileeni se tällä  maapallolla oiken on?
Kuvitella. Että  pyramiditkin pitäisi tehdä saharan sannaksi. Mutistinen Syyrian hallitus on  murskannut oman maansa hienot rakennukset jo soraläjiksi ja  kuolleiten luku kuka tietää miten korkea se on. Ja MITÄ MUUTA olisi vaadittu kuin diplomaattisia neuvotteluja ja vaaleja.

måndag 12 november 2012

Syyrian opposition edustus on valinnut oman johtavan koalition


12 November 2012 10:40 (Last updated 12 November 2012 10:44)
Turkish Foreign Minister Ahmet Davutoglu addressed representatives of Syrian opposition groups in a meeting in Doha.
DOHA
"No regime can survive by raging a war on its own people," Davutoglu told the closing session of the meeting which saw the formation of the Syrian National Coalition for Opposition and Revolutionary Forces.
Davutoglu thanked representatives of the groups for their contributions in the forming of the new leadership, saying, "today is a historic day and tomorrow will bring a new beginning. I would like to herald that the Syrian representatives had agreed on a new roadmap. They will garner their legitimacy from the Syrian people."
"Assad regime shall quit resisting the people because this people will determine the faith of Syria," he added.
Syrian opposition groups elected Sheikh Ahmad Moaz al-Khatib as president of the new coalition. 
Opposition figures Riad Seif and Suheir Atassi were elected vice presidents and Mustafa Sabbagh was named as the coalition's secretary-general.
Al-Khatib is a prominent Islamic preacher in Syria and one of the important opposition figures against Bashar al-Assad.
He was detained several times in 2011 and 2012 by the Syrian regime forces for his anti-government activities.
Al Khatib frequently underlines
 social justice and
multi-party system
and expresses strong opposition to sectarian divisions among Syrian groups.

UNDOF vyöhyke. Syyriasta on tehty jokin askel tälle vyöhykkeelle

http://www.un.org/Depts/Cartographic/map/dpko/undof.pdf
ja Gazasta on lyhyessä ajassa ammuttu 100 rakettia Israeliin.
Israel  vastaa  rajaloukkauksiin, mutta käytännöllisesti ottaen  stand by tekniikalla. 

fredag 9 november 2012

Job Chapter 28 אִיּוֹב

א  כִּי יֵשׁ לַכֶּסֶף מוֹצָא;    וּמָקוֹם, לַזָּהָב יָזֹקּוּ. 1 For there is a mine for silver, and a place for gold which they refine.
ב  בַּרְזֶל, מֵעָפָר יֻקָּח;    וְאֶבֶן, יָצוּק נְחוּשָׁה. 2 Iron is taken out of the dust, and brass is molten out of the stone.
ג  קֵץ, שָׂם לַחֹשֶׁךְ, וּלְכָל-תַּכְלִית, הוּא חוֹקֵר:    אֶבֶן אֹפֶל וְצַלְמָוֶת. 3 Man setteth an end to darkness, and searcheth out to the furthest bound the stones of thick darkness and of the shadow of death.
ד  פָּרַץ נַחַל, מֵעִם-גָּר--הַנִּשְׁכָּחִים מִנִּי-רָגֶל;    דַּלּוּ מֵאֱנוֹשׁ נָעוּ. 4 He breaketh open a shaft away from where men sojourn; they are forgotten of the foot that passeth by; they hang afar from men, they swing to and fro.
ה  אֶרֶץ--מִמֶּנָּה יֵצֵא-לָחֶם;    וְתַחְתֶּיהָ, נֶהְפַּךְ כְּמוֹ-אֵשׁ. 5 As for the earth, out of it cometh bread, and underneath it is turned up as it were by fire.
ו  מְקוֹם-סַפִּיר אֲבָנֶיהָ;    וְעַפְרֹת זָהָב לוֹ. 6 The stones thereof are the place of sapphires, and it hath dust of gold.
ז  נָתִיב, לֹא-יְדָעוֹ עָיִט;    וְלֹא שְׁזָפַתּוּ, עֵין אַיָּה. 7 That path no bird of prey knoweth, neither hath the falcon's eye seen it;
ח  לֹא-הִדְרִיכוּהוּ בְנֵי-שָׁחַץ;    לֹא-עָדָה עָלָיו שָׁחַל. 8 The proud beasts have not trodden it, nor hath the lion passed thereby.
ט  בַּחַלָּמִישׁ, שָׁלַח יָדוֹ;    הָפַךְ מִשֹּׁרֶשׁ הָרִים. 9 He putteth forth his hand upon the flinty rock; He overturneth the mountains by the roots.
י  בַּצּוּרוֹת, יְאֹרִים בִּקֵּעַ;    וְכָל-יְקָר, רָאֲתָה עֵינוֹ. 10 He cutteth out channels among the rocks; and his eye seeth every precious thing.
יא  מִבְּכִי, נְהָרוֹת חִבֵּשׁ;    וְתַעֲלֻמָהּ, יֹצִא אוֹר. 11 He bindeth the streams that they trickle not; and the thing that is hid bringeth he forth to light. {P}
יב  וְהַחָכְמָה, מֵאַיִן תִּמָּצֵא;    וְאֵי זֶה, מְקוֹם בִּינָה. 12 But wisdom, where shall it be found? And where is the place of understanding?
יג  לֹא-יָדַע אֱנוֹשׁ עֶרְכָּהּ;    וְלֹא תִמָּצֵא, בְּאֶרֶץ הַחַיִּים. 13 Man knoweth not the price thereof; neither is it found in the land of the living.
יד  תְּהוֹם אָמַר, לֹא בִי-הִיא;    וְיָם אָמַר, אֵין עִמָּדִי. 14 The deep saith: 'It is not in me'; and the sea saith: 'It is not with me.'
טו  לֹא-יֻתַּן סְגוֹר תַּחְתֶּיהָ;    וְלֹא יִשָּׁקֵל, כֶּסֶף מְחִירָהּ. 15 It cannot be gotten for gold, neither shall silver be weighed for the price thereof.
טז  לֹא-תְסֻלֶּה, בְּכֶתֶם אוֹפִיר;    בְּשֹׁהַם יָקָר וְסַפִּיר. 16 It cannot be valued with the gold of Ophir, with the precious onyx, or the sapphire.
יז  לֹא-יַעַרְכֶנָּה זָהָב, וּזְכוֹכִית;    וּתְמוּרָתָהּ כְּלִי-פָז. 17 Gold and glass cannot equal it; neither shall the exchange thereof be vessels of fine gold.
יח  רָאמוֹת וְגָבִישׁ, לֹא יִזָּכֵר;    וּמֶשֶׁךְ חָכְמָה, מִפְּנִינִים. 18 No mention shall be made of coral or of crystal; yea, the price of wisdom is above rubies.
יט  לֹא-יַעַרְכֶנָּה, פִּטְדַת-כּוּשׁ;    בְּכֶתֶם טָהוֹר, לֹא תְסֻלֶּה. 19 The topaz of Ethiopia shall not equal it, neither shall it be valued with pure gold.
כ  וְהַחָכְמָה, מֵאַיִן תָּבוֹא;    וְאֵי זֶה, מְקוֹם בִּינָה. 20 Whence then cometh wisdom? And where is the place of understanding?
כא  וְנֶעֶלְמָה, מֵעֵינֵי כָל-חָי;    וּמֵעוֹף הַשָּׁמַיִם נִסְתָּרָה. 21 Seeing it is hid from the eyes of all living, and kept close from the fowls of the air.
כב  אֲבַדּוֹן וָמָוֶת, אָמְרוּ;    בְּאָזְנֵינוּ, שָׁמַעְנוּ שִׁמְעָהּ. 22 Destruction and Death say: 'We have heard a rumor thereof with our ears.'
כג  אֱלֹהִים, הֵבִין דַּרְכָּהּ;    וְהוּא, יָדַע אֶת-מְקוֹמָהּ. 23 God understandeth the way thereof, and He knoweth the place thereof.
כד  כִּי-הוּא, לִקְצוֹת-הָאָרֶץ יַבִּיט;    תַּחַת כָּל-הַשָּׁמַיִם יִרְאֶה. 24 For He looketh to the ends of the earth, and seeth under the whole heaven;
כה  לַעֲשׂוֹת לָרוּחַ מִשְׁקָל;    וּמַיִם, תִּכֵּן בְּמִדָּה. 25 When He maketh a weight for the wind, and meteth out the waters by measure.
כו  בַּעֲשׂתוֹ לַמָּטָר חֹק;    וְדֶרֶךְ, לַחֲזִיז קֹלוֹת. 26 When He made a decree for the rain, and a way for the storm of thunders;
כז  אָז רָאָהּ, וַיְסַפְּרָהּ;    הֱכִינָהּ, וְגַם-חֲקָרָהּ. 27 Then did He see it, and declare it; He established it, yea, and searched it out.
כח  וַיֹּאמֶר, לָאָדָם--הֵן יִרְאַת אֲדֹנָי, הִיא חָכְמָה;    וְסוּר מֵרָע בִּינָה. 28 And unto man He said: 'Behold, the fear of the Lord, that is wisdom; and to depart from evil is understanding.'

-----------

 Tämä on mielestäni valtavan hieno kohta Jobin kirjaa ja luen sen aika usein. Nyt se taas tuli mieleen kun näin jo ihan unenkin  jossa olin kuin maanalaisessa kaivoksessa, jonka seinämät olivat safiirikiveä. Nousin  vastapäivään kaivoksen  pohjan suunnasta  ja joka kierteessä seinämässä oli  oikealla kädellä jonkinlainen vertikaali  kohta, josta tuli valon säde sisään ja  näin että seinät olivat safiiria  kaivoksessa. Joskus nousin kerroksen rappusia myöten mutta viimeinen nousu oli katossa olevasta aukosta ja aukon reunalla oli ihmisiä, jotka vetivät minut ylös maanpinnalle kaivoksesta.  Sitten kun tulin maanpinnalle kädessäni oli paperipussi joitain vaaleista myslin tai kookkoshiutaleiten tapaisia muruja ja söin niitä ja siihen heräsin. Minusta uni oli sikäli mahtava että ajattelin ettei noin  safiiriseinämäisiä kaivoksia voi olla olemassa. unessa  safiirivuori oli kuin simpukan kotilo sisältä. Katsoin Googlesta  ja kyllä vain safiirikaivoksia ON olemassa. Löysin Googlesta jopa  sumerilaispatsaan Tell Haririssa , jossa oli asettettu  patsaalle siniset silmät; sillä seudulla Mesopotamiassa  oli aiemmin  paljon safiirisesineitä, kertoo Google.

måndag 5 november 2012

Temppelivuoren uutisia

http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/161686#.UJgr62fmzhc

Syyrian yhä pahenevat tappajaiset satelevat luoteja myös rajan yli.


  2012-11-05 IDF jeep on northern border hit by stray Syrian bullets 11/05/2012 22:22
 By YAAKOV LAPPIN
Israelin puolustusvoimien jeeppiin iskeytyi luoteja pohjoisrajan toiselta puolen illansuussa. 
Armeijassa arvellaan luotien tullen taistelujen suunnasta syyrialaisarmeijan ja kapinallisten keskeisistä kahakoista. Armeija noteerasi insidenssinä lisäten että ajoneuvo  vaurioitui mutta ihmisvahinkoja ei tapahtunut.  Asiasta on raportoitu edelleen YK:lle  (UNDF, The United National Disengagement Force). Jeepissä oli pataljoonan komentaja.

lördag 27 oktober 2012

Jumala valitsi...

 Jumala valitsi Nooan tekemään tarkoin Jumalan antaman kaavan (TAVNIT) mukaisin laivan, arkin, joka saattoi pelastaa suurelta tulvalta ihmis-ja eläinkuntaa sekä lintuja.
Jumala  valitsi Aabrahamin lähtemään Kaldean Uurista, Kanaanin maahan, joka oli Luvattu maa. tarkoin antamieansa maapallolla sijaitsevien karttamerkkien mukaan.
Jumala valitsi Mooseksen kirjoittamaan Laintalut kivisiin tauluihin  ja tekemään Ilmestysmajan tarkan kaavan mukaisesti (TAVNIT) ja opettamaan kansaa asetumaan paikoilleen tai lähtemään liikkeelle tarkan järjestyksen mukaan pitämällä Ilmestysmajaa ja Jumalan Lain kirjoja  keskeisimpänä suojeltavana asiana ja  edelleen  kuljetettavana. Kansan eri heimojen  identiteetti  vahvistettiin  tarkoin Jumalan käskyn mukaan. Mooses teki kaiken kuten oli käsketty.
Jumala valitsi Joosuan   jakamaan jokaiselle  heimolle kartoitetut asuinsijat Luvatussa maassa ja Joosua teki niin.
Ensimmäiset koko kansaa lukitaitoon kouluttavat  kirjat  asetettiin Jumalan käskyn mukaan kalkkikiviin kirjoittettuina isoina  kivipatsaina.  Efraimin maahan Sikemin  vuorille. Joosua teki niin.
Daavid kirjoitti tarkasti muistiin kaavan (TAVNIT)  minkä Jumala hänelle näytti  Jerusalemin tulevasta temppelistä ja minkä  Daavid opetti pojalleen Salomolle. Salomon rakensi kaiken mitä kaavassa oli.
Hesekiel kirjoitti tarkasti muistiin sen kaavan (TAVNIT), mikä on säädetty tulevalle Jerusalemin temppelille ja maan kartalle. 
Jeesus tuli ja  eli  toteen Mooseksen lain ja suoritti iankaikkisen lunastustyön, minkä kaava oli Vanhassa Liitossa annettu. Työn päätettyään Hän sanoi: Se on täytetty.
Uusi Testamentti antaa kaavana  Jumalan seurakunnan lainsäädännön  kaikkia kansoja varten. Jossain sitä toteutaan. Pyhä Henki annetaan niille jotka tottelevat  heille apuna johdattamaan kaikkeen totuuteen. Jeesus kirjoitti evankeliuminsa sanoman sydämen lihatauluihin.Miksi Jumala valitsi Abrahamin

JPost kirjoittaa:

Parshat Lech Lecha: Why God chose Abraham

By SHLOMO RISKIN
10/25/2012 14:38

"... And he built there an altar to the Lord and he called out in the name of the Lord" (Genesis 12:8)

Horses in an expansive dune Photo: Israel Weiss
‘... And he built there an altar to the Lord and he called out in the name of the Lord’ (Genesis 12:8)

Abraham is the first Hebrew, the founder of the Hebrew nation and the path-breaker who created the Hebrew religion. From this portion in the 12th chapter of the Book of Genesis until the last word of the Book of Deuteronomy, it is Abraham’s Israelite descendants who are the major subjects of the Bible.

Fascinatingly, God commands Abraham to leave his country, his birthplace and his father’s house to travel to the unknown land of Canaan (Israel) without any introduction to Abraham’s personality or his previous connection with God. Indeed, God elects Abraham as the progenitor or patriarch of “a great nation which will become a blessing to all the families of the earth” without any mention of Abraham’s worthiness.

This is very different from God’s commandment to Noah to build an ark, which comes after the Bible has already informed us that Noah “was a righteous man, wholehearted in his generation. Noah walked with God” (Gen. 6:9). It also contrasts with God’s charge for Moses to lead His people in the Book of Exodus, which comes after Moses left Pharaoh’s palace to empathize with his Hebrew brethren and put his life on the line by slaying the Egyptian taskmaster who was beating a Hebrew slave.

So why did God choose Abraham? Maimonides is apparently struck by this question. His approach is paraphrased in a famous exchange. British anti-Semite William Norman Ewer wrote, “How odd of God to choose the Jews,” to which American poet Ogden Nash responded, “It wasn’t odd; the Jews chose God.”

Abraham chose God. Maimonides maintains that Abraham found God through his own reasoning powers.

“After this mighty man was weaned, he began to explore and think. Though he was a child, he began to think [incessantly] throughout the day and night, wondering,” until, as a result of his own correct understanding, he reached the truth (Laws of Idolatry, Chapter 1, Halacha 3).

From Maimonides’s perspective it is not only that Abraham understood that there must be one Power above all powers, one Lord above all lords who is the Master of the Universe and therefore traded in paganism for monotheism. Abraham realized that this Unity behind the apparent diversity that fills the world is an ethical and moral force that insists on righteousness and compassion; Abraham knew that it is not sufficient to be a monotheist but that it is necessary to be an ethical monotheist. The Bible itself tells us this: “Because I [God] have known [loved, chosen] Abraham because he commands his children and his household after him to observe the way of the Lord to do compassionate righteousness and moral justice.”

Once Abraham discovered this great truth, it gave him no rest. He continually built altars and called upon people to accept his ethical God. It is important to note that on none of the altars recorded in our portion does Abraham present an offering, a sacrifice to God; he rather calls out to individuals to join him in his faith and in his ethical actions. Maimonides continues in his description of Abraham’s mission: “Once Abraham recognized and understood the ethical God, he began to tell the idolaters that they were not pursuing the true path; he broke their idols and informed the people that it is only proper to serve the God of the world… he stood up and called out in a great voice to the entire world that there is only one God in the entire universe and it is only Him that they must serve. He would walk about, call out and gather people from city to city and from kingdom to kingdom until he reached the land of Canaan, and he called out there in the name of the Lord of the universe. The people would gather around him and ask him questions and he would teach each of them according to their respective knowledge, until he would bring them to the path of truth…” The Kesef Mishne commentary to Maimonides makes the point that Shem and Eber – although great individuals who were also close to God and who according to the Midrash established a great yeshiva where Isaac went to study immediately after the akeda (binding) – were not chosen to be the first Jews precisely because they only taught about God to those who came to study in their yeshiva; they were rashei yeshiva (yeshiva heads), whereas Abraham was a rabbi – an outreach worker in the style of Chabad and Ohr Torah Stone.

This is what the Bible means when it speaks about “souls that Abraham and Sarah made in Haran” (Gen. 12:5). The Midrash explains that Abraham converted the men and Sarah converted the women. Maimonides further rules that the commandment to love God includes “making God beloved to all the people of the earth” (Book of Commandments, 5) and he insists that Jews must even coerce the gentiles to accept the seven laws of morality (Laws of Kings, 8:10). We are not in any way commanded actively to convert the gentiles to Judaism; but it seems that, at least according to Maimonides, we are commanded to convert the world to ethical monotheism.

The writer is the founder and chancellor of Ohr Torah Stone Colleges and Graduate Programs and chief rabbi of Efrat.

tisdag 23 oktober 2012

Viisauden Kirjan ajoitus hellenistiselle kaudelle

 http://www.finbible.fi/Apkryfk/38sal_viis.htm

Sitaatti Wikipediasta

Viisauden kirja eli Salomon viisaus on deuterokanonisiin kirjoihin eli Vanhan testamentin apokryfikirjoihin kuuluva kirja, joka on mukana Septuagintassa sekä katolisessa ja ortodoksisessa Raamatussa. Se ei kuulu juutalaiseen Raamattuun Tanakhiin eikä protestanttisiin Raamatuihin.
  • Viisauden kirja voidaan luokitella sisältönsä puolesta viisauskirjallisuuteen, joita edustavat Vanhassa testamentissa Sananlaskujen ja Saarnaajan kirja sekä apokryfeissä Jesus Sirakin kirja. Viisauden kirjan kirjoittaja sanoo olevansa Israelin kuningas. (luvut 7-9) Kirjan yhdeksännen luvun kuvaus sopii kuningas Salomoon, joka pyysi Jumalalta viisautta ja ymmärrystä Israelin kansan tuomitsemisessa. (vrt. 1. Kun. 3) Viisauden kirjassa korostetaan viisauden ja ymmärryksen arvoa yli maallisten aarteiden. (7:7-11) Myös Sananlaskujen kirjassa korostetaan Jumalalta saatua viisautta ja ymmärrystä katoavaista kultaa ja hopeaa arvokkaammaksi. (Snl. 4:4-11; 8:11)
  • Viisauden kirjassa on paljon yhtymäkohtia Raamatun kirjoituksiin. Siellä mainitaan luominen (7:1ss.), vedenpaisumus ja kansojen hajaantuminen Baabelista maan ääriin vedenpaisumuksen jälkeen, "kansojen isä" Aabraham ja hänen uskonsa lujuus hänen poikansa Iisakin uhraamisen edessä (10:4-5), Sodoman ja Gomorran ja muiden Jordanin lakeuden kaupunkien tuho (10:6-7), Joosefin ihmeellinen pelastuminen veljiensä vihalta (10:10-14), Israelin kansan pako Egyptistä ja lain antaminen Moosekselle (10:15-11:26 ja luvut 16-19), pakanakansojen kukistuminen luvatussa maassa (luku 12), jne.
Kirjassa tuomitaan Jumalan Raamatussa antamien lakien mukaisesti pakanoiden tapa tehdä jumalankuvia ja palvoa niitä. (luvut 13-14) Pakanoiden pitäisi tuntea Jumala, kun he tarkkailevat hänen luomaansa maailmaa. (vrt. Room. 1:18ss.) Mutta vaikka pakanat palvelevat epäjumalia, tahtoo Jumala olla armollinen heitäkin kohtaan, sillä myös he ovat Jumalan tekoa: maan savesta Jumala on kaikki ihmiset tehnyt ensimmäisestä Adamista alkaen. (7:1; luku 15) On kuitenkin ihmisen omalla vastuulla, ottaako hän vaarin siitä viisaudesta ja niistä sanoista, jotka Jumala on antanut ihmisten tietoon luomistöiden ja omantunnon todistuksen sekä ihmisen sisäisen oikeudentajun kautta.
Epäuskoisia ja epähurskaita ihmisiä kuvataan Viisauden kirjassa samalla tavalla kuin Psalmeissa: he vainoavat ja pilkkaavat vanhurskaita Jumalaan turvaavia ihmisiä, mutta joutuvat lopulta häpeään Jumalan rangaistessa heitä. (2. luku, vrt. Psalmi 10) Jumalattomia ei auta se, että he eivät usko kuolleiden ylösnousemukseen ja sitä seuraavaan tuomioon. He elävät joka päivä kuin viimeistä päivää, syövät ja juovat, mutta vanhurskas tuomio on kohtaava jokaista ihmistä ylösnousemuksen jälkeen. (vrt. 1Kor. 15:12-34) Myös Saarnaajan kirjan lopussa sanotaan, että kaikki ihmiset joutuvat tuomiolle kuoleman jälkeen: salaisimmatkin teot tuomitaan Jumalan edessä. (Saarn. 12:13-14) Salomon viisauden kirja ja Saarnaajan kirja kuvaavat siten samalla tavalla ihmisen kohtaloa kuoleman jälkeen.
Viisauden kirjassa mainitaan jumalattomia kohtaava tuomio ja se, että vanhurskaat ovat heitä tuomitsemassa. (4:16-20; 5. luku) Tässä on yhtymäkohta Uuden testamentin profetioihin vanhurskaiden ylösnousemuksesta ja jumalattomien ihmisten kohtaamasta tuomiosta. (Ilm. 5:10; luvut 19-20) Vanhurskaat saavat elää iankaikkisesti, mutta jumalattomat surmataan ja tuhotaan lopullisesti, niin että heistä ei jää muistoakaan jäljelle. Kirjan kirjoittaja uskoi saavuttavansa kuolemattomuuden viisauden ja Jumalan pelon avulla, mikä pitää yhtä Raamatun muun ilmoituksen ja iankaikkisen elämän toivon kanssa. (3:4-8; 5:15-16; 8:13) Jumalalla on vallassaan elämä ja kuolema, niin että hän voi herättää kuolleet eloon ja antaa heille ikuisen onnen luonaan. (16:13-14)
  • Aiheesta muualla

  • Finbible Apokryfikirjojen käännökset vuosilta 1642, 1776 ja 1938 erikseen ja rinnakkain sekä muita suomalaisia raamatunkäännöksiä
  • Gigot, Francis: Book of Wisdom Catholic Encyclopedia. 1911. New York: Robert Appleton Company. (englanniksi)