Leta i den här bloggen

fredag 19 januari 2018

Luonnon uusi vuosi lähenee!

http://usa.jnf.org/jnf-tree-planting-center/

tisdag 16 januari 2018

Yksi kaldealainen sana päivässä , "koko maailma" . Teiwel

Hyviä päätöksiä voi tehdä.
Yksi  sana raamatusta  vuoden aikana on jo 365  sanaa. Katson mitä Geseniuksen Kaldea-Hebrea sanakirja kertoo.

Otin tänään sanan TeiWeil,  lyhyesti äännetyllä  zeirei(..)  merkillä varustettu TWL (400, 2, 30)
TeiWeiL
Kirjoitan sen vain "teiwel"
(1) hedelmällinen, asuttu maa, asumiskelpoien maa ( fertile inhabited earth,  the habitabla globe)
sen vastakohta on midbar, . asumaton autiomaa

(2)  Teiwel Artzoo , The world of His earth

 Snl. 8: 30-31.
 When He marked out the foundations of the earth, then I was beside Him ,like a master workman, and I was daily His delight, rejoicing before Him  always, rejoicing in his inhabited world, and delighting in the sons of men".

 Job 37: 12.
They ( the clouds)  turn round and round by His guidance,to accomplish all that He commands them on the face of the inhabitable  world.

 (3)  Teiwel voi tarkoittaa koko maapalloa,  the whole earth ( avaruuden ainoa asutettavissa oleva  planeetta).

Runollisessä yhteydessä on sanakombinaatiota:

eretz  ve-teivel

 Ps. 90:2.
Before the mountains were brought forth, or ever thou hadst formed the earth and the world, from  everlasting to everlasting Thou art God. 

(4) The Whole Earth,
 Jesaja 2:8.
Their land is filled with idols; ...

 Ps. 18:15.
Then the channels of the sea were seen, and the foundations of the world were laid bare,...

 93:1.3.
The Lord reigns; He is robed in majesty; the Lord is robed, He is girded with strength. Yea, the world is established; it shall never be moved; Thy throne is established from of old; Thou art from everlasting

(5) The inhabitants of the Earth,

 Ps.9:8,9.  The Lord sits enthroned for ever, He has established His throne for judgment; and He judges the world with righteousness, He judges the nations with equity.

Ps. 24:1.
The earth is the Lordś and the fullness thereof, the world and those who dwell therein, for He has founded it upon the seas, and established it  upon the rivers. 

Ps. 33:8.
Let all the earth fear the Lord, let all the inhabitants of the world stand in awe of Him.

Ps. 96:13.Ps.  98:9.
Then shall all the trees of the wood sing for joy before the Lord, for He comes, for He comes to judge the earth. He will judge the world with righteousness, and the peole withHis truth.


(6) Hyberbolisen tapaan vert. Orbis  Romanus 
Jes   24: 4,5.
 (Tämän teiweel- sanan juuri on JWL (jawal)  Jewul on  maan satoa, yield, crop,  satoa mikä ihmiskunnan  aherruksesta tulee.  (Teiweel on asuttu ja  viljelty maailma ). 

Entä jos  maata ei viljellä ja maailma turmeltuu?
 Se ei ole Teiweel , joka antaa satoa Jewul, vaan siitä tulee Tewel,  (kuihtunut saastunut maa), joka lukkiutuu  siunauksille.

Jes. 24:
The earth shall utterly laid waste and utterly despoiled; for the Lord has spoken this word. The earth  mourns and withers; the heavens languish together with the earth. The earth is polluted under its inhabitants; for they have transgressed the laws, violated the statues, broken the everlasting covenent.


----
T'ätä teiweel - sanaa muistuttaa kirjaimilta se  toinen sana, jonka ääntäminen on erilainen, lyhyet e vokaalit:   tewel ja sen sanan juurikin on  toinen: BLL (balal) (tp profane)

 Tewel =  Pollution, profanation.  ja tämä sana mainitaan 3. Mooseksen kirjassa 18:23.  Mooseksen lain rikkomisen yhteydessä, mistä seurasi asumiskelpoisen  maan  turmeltuma. 

 On lisäksi nimiä  joissa on  kirjaimet TWL  tai JBL    (B = W)

TuWaL,
Tubal on nimi ja esiintyy monessa kohdassa.
Hes.  27:13, 38:2,3,, Jes 66:9. Gen. 10:2, Hes. 32:26, , 39:1,  Nämä viittaavat kansaan, engl.  the Tibbarene, jotka asuivat  Vähä-Aasiassa Euxine sea- nimisen veden varrella   Mesekistä länteen,

Hes. 27: 13
Javan, Tubal and Meshech  traded with you-

Hes.  38: 2,3.
- set your face toward Gog, of the land of Magog, the chief prince of Meshech and Tubal.

Raamatun alussa mainittu Tubal Kain Lemekin poika,
Genesis 4: 19-22, oli metalliseppiä ja otti raudan käyttöön, " scoria of metal, smith of scoria"

Lamech took two wives; the name of the one  was Adah, and the name of the other Zillah. Adah bore Jabal; he was the father of those who dwell in tents. His brothers name was Jubal; he was the father of all those who play the lyre and pipe.  Zillah bore Tubal-Cain; he was the forger of all instruments of bronze and iron. The sister of Tubal -cain was Na´amah. 


Kommenttina :
Tässä tulee mieleen että kun sanotaan maa  (Teiweel) perustetun "meren ja virtojen päälle" ja käytettiin tuota rautaseppä Tuubalin  nimen kirjaimien  maa- sanaa (TWL), voi ajatella maan sisäistä rautamassaa, jonka  rautameren päällä mantereet ovat kellumassa  ja magneettisia rautavirtoja, joita siellä maan sisuksessa liikkuu.

Salomonin Temppeliin  käskettiin tehdä vaskimeri ja se täytettiin vedellä ja sitä kannatteli 12 vaskista härkää, kolmin häränkasvoin  joka ilmansuuntaan.
Vaskimeri kannatteli   suurta vesimäärää  temppelitoimiin, pappien puhdistautumseen ja pyhittymiseen ja temppelin puhdistuksiin.  Raamatun pelastushistorian symboliikan ketjussa kun  Jumala valmisti kaikkien kansojen pelastusta Israelin  kansan  avulla.kaikessa oli taitavaa  rakennusta iankaikkisista asiosita, jota kaikki tulisivat siten Sanan kauta opetettuna ymmärtämään pelastuksen tien.

 

 

måndag 15 januari 2018

Jemenin koleraepidemia... Miten voi Maribin kuvernoraatti

 https://www.redcross.se/vart-arbete/j/jemen/kampen-mot-koleran-sa-hjalper-roda-korset/
Jemenin koleraepidemian  katastrofaalinen laajuus lastentappajana on  niitä nykyajan paradokseja. Alan katsoa jemenin koleraongelman takia  Jemenin alueesta  annettuja nettitietoja.
Olen aktsonut muutaman  turistifilmin, mm oikein kauniin 16 min  filmin , jonka Peter Langer on vuonna 2012 otanut fokuksessa rakennustyyli.  Teksti taisi oloa jotain kreikkaa tai kieltä jota en ymmärrä, mutta kuvat ovat hyvin hienoja.
Filmissä nätyettiin valtavia hiekka-aavikoita ilm. Marib-kuvernoraattiin pääasiassa projisoituvia.
  • MARIB 
 Uutisia Maribista löysyy myös: Otan sitaatin myös tekstistä.
 https://www.nytimes.com/2017/11/09/world/middleeast/yemen-marib-war-ice-cream.html

As Yemen Crumbles, One Town Is an Island of Relative Calm

Juutalainen historia El Salvadorissa II maailmansodan päivänä

When El Salvador Saved Thousands Of Hungarian Jewish Refugees In World War II

Since El Salvador’s bloody 12-year Civil War ended in 1992, we mainly see negative stories focused on the Salvadoran American community living in the United States, especially when it comes to issues related to gangs and violence, leading to stigmatization of an entire community.
Many young Salvadorans sometimes do not feel comfortable sharing or stating their national roots, especially since not many books related to the Salvadoran American experience have been published in the United States or adopted in public school districts.

Shining new light on forgotten World War II historical facts helps to create more knowledge and cultural pride, as well as a sense of importance and belonging for people struggling for recognition and acceptance.
One way to accomplish these goals is by teaching our young students historical stories that they can be proud of — stories that have either been forgotten or ignored by the mainstream media.

Many of our current students do not know much about World War II and its significance. With this in mind, I felt compelled to share a story that has great significance to me, my family and my community, and it is one that I think our students will find fascinating. This story also provides an opportunity for teachers to share some historical facts that are usually omitted from the mainstream history curriculum.

As we remember the valiant battle against Hitler, we should also note an amazing act of courage which has not received the attention it deserves: How the government of El Salvador saved the lives of more than 50,000 Hungarian Jews.
Working through its consular office in Geneva, Switzerland, the Salvadoran government came up with a creative plan. It decided to issue Salvadoran citizenship papers to Hungarian Jews who would otherwise have been sent to Nazi death camps.
The authors of this plan were Salvadoran Consul Colonel José Arturo Castellanos and First Secretary/Honorary Consul George Mantello, who was of Jewish ancestry.
Mantello, whose birth name was Mandl, spoke no Spanish and had never set foot in El Salvador. But he had assisted Castellanos in business, and Castellanos more than returned the favor.
He gave Mantello his honorary position at the embassy, which Mantello was using to publicize Nazi atrocities when he came up with the idea of offering citizenship to Hungarian Jews. Castellanos embraced Mantello’s efforts and then persuaded the Salvadoran government to give these destitute people citizenship papers and a way of escaping deportation to the Auschwitz concentration camp in Nazi-occupied Poland.

Salvadoran government officials then formally asked the Swiss government to accept this agreement and to obtain approval from the Hungarian government, which it did.

In Budapest, tens of thousands of Hungarians Jews were able to obtain Salvadoran citizenship papers free of charge. Thanks to Castellanos and Mantello, El Salvador was the only country that offered nationality rights to Hungarian Jews on a massive scale during the war.

Let us follow their example by assisting those within our own country who face deportation or oppression. We must always be humanitarians — not just during the holidays or in times of crisis. Let us strive to be humane and compassionate to each other on a daily basis.

Of course, immigrants in the United States facing deportation are not nearly in the same kind of situation that Jews were in during World War II. But this example of reaching across nationalities and religions to assist fellow human beings in need is one that we can all take to heart.

Randy Jurado Ertll is the author of the bestselling non fiction book “Hope in Times of Darkness: A Salvadoran American Experience.” Book link:

Ararat , vedenpaisumuksen ensimmäinen kari ja pohjakosketus nooan arkille 5156 m korkealla

Mitä kohta maailamassa ovat korkeampia kuin Ararat, joka sijaitsi  Nooan jälkeläisten  maassa.

Aasiassa on Himalaja korkeampaa. Esim Mt. Everest 8882 km, Yli 8-kilometrisiä ovat myös Kantsandzanga, Morshiadi, Dhaulagiri. Lumiraja on ollut pohjoisrinteillä 5300 m tasolla.

Amerikoissa etelä-Amerikan Andit ovat olleet korkeita huippuja sisältäviä kohtia.
Aconcacua 7030 m, Chimboraz9 6310 m, Soraba 6550 m, Cotopaxi  5943 m.

Todennäköistä olisi, että suuri tulva ei  niin korkeita huippuja  peittänyt, sillä  se vesimäärä, joka esim   Mt.Everestin peittämiseen  vaaditaan  maapallolla, ei hävisäi  muutamssa viikossa tuulen puhaltaessa.
Nooan sukuhaara niistä Aadamin, Seetin, Enoshin, Hanokin jne jälkeläisistä oli hyvin pieni suku. Aadamista oli valtavasti jälkeläistä, mutta Raamattu kertoo Nooan sukuhistorian.
Kiinalaisilla ja intiaaneilla on myös varhaiskertomuksia suuresta tulvasta ja historiaa, joka ei voinut olla  Nooan historian kirjoitajan tietämyksessä, edes varhaisen maailmankäsityksen takia.

Luonnollisesti geenitutkimuksella voisi löytää  ihmiskuntasukupuusta todisteita varhaisvaiheista.

Katsoin tietoa Cotopaxin vuoresta , joka on 5943 m meren pinnan yläpuolella. Se onkin aika aktiivi vuori. Nimesåä on käytetty yleissanana sitemmin:
  • The actual name of Cotopaxi had been in common use since the arrival of local miner, Henry Thomas, (Gold Tom) in the late 1870's; after traveling and mining in South America, he was struck by the similarities of the mountains around Cotopaxi to the Ecuadorian volcano called Mount Cotopaxi, and in the end Cotopaxi is ...

Hain siten västöstä  tietoa "Cotopaxi" -alueesta ja  sain tiedon Coloradosta Arkans-virran varren Cotopaxista-
ja löysin yllättäen juutalaisen maanviljelysyhteiskunnan historiaa. Sen takia asetan tämän tiedon muistiin tähän blogiin.
 http://www.jewishmag.com/127mag/cotopaxi/cotopaxi.htm

On manner, jolla on Ararat,
On Aurinko ja Kuu,
On manner, jolla on Cotopaxi
ja Everest ja jokin muu
kareina alkumeressä
ja ihmisiä rinteillä.

Vaan Nooan  Seemin suvusta
tuli Luvatun Maan haltija.
ja se Jaakobin perheelle
 Luvattu Maa
Jaakobin pojille
kukoistaa.
Ja Iisakin Eesau pojalla
oli  tonttia  paljon
Eedomissa.
Ja aivan Abramin ajoilta
oli seemiä myös  Ismailia.
Keturan pojille lahjoina
tuli koko öljyinen Arabia.

Liekä kansat  maailman äärillä
kaikki edes   Seetistä?
Olihan jo Seetissä
Aadamin kuva selvänä.
kun Aadamkin oli jo herännyt
Ezer, elämän äiti  ilmestynyt.

Onko vielä kansoja
aadam horroshuurteessa?
Maa on rautaa, kiveä,
ei viikunapuu  viriä.

15.1. 2018 

söndag 14 januari 2018

Lehtori Rauha Moisio

11.5. 2011
Jom Ziccaron le-Shoa u-le-Gvura
(Nisan kuun 25. päivä 5770)

Suomen juutalaisista natsileirin käsiin jätetyistä henkilöistä tiesi lehtori Rauha Moisio  kertoa paljon suomalaisille, koska hän oli henkilökohtainen ystävä useimmille heistä. Rauha Moisio taas oli minun vanhempieni ystävä ja täten opin tuntemaan hänet ja keskustelimme aina kun hän kävi Lempäälässä ( Kerran kävin hänenkin luonaan Helsingissä) ja hän kertoi näistä asioista ja teki myös monisteen tapahtumasta mainiten henkilöt nimeltä. Tämä moniste on kuitenkin päässyt minulta eri muuttojen aikana jonnekin katoamaan. Mutta tässä Hannu Rautkallion artikkelissa mainitaan luovutettujan Juudan kansan jäsenien sukunimiä toisen maailmansodan päiviltä.
http://agricola.utu.fi/tietosanomat/luovutetut/rautkallio_kanava_8_05.php
-" päätökset myös niiden viiden maastakarkotetuksi ajoittuivat huhti-lokakuun välille 1942. Hans Korn päätettiin karkottaa maasta jo 21.4.1942, neljä muuta (Huppert, Szybilski, Koplelovsky) 26.10.1942 ja Georg Kollman 29.10.1942.
Nämä viisi (sekä yhden puoliso ja kaksi lasta) juutalaispakolaista luovutettiin 19 muun ulkomaisen ei-juutalaisen kanssa 6.11.1942. Muissakin luovutuksissa jo ennen marraskuuta 1942 oli ollut joitakin juutalaispakolaisia. Heitä olivat muun muassa Williy Kernig (Vilem Jernyi) ja Georges Busch, jotka luovutettiin 14.6.1942 kymmenen muun eri kansalaisuutta olevan mukana Neidenfelds-aluksella Stettiiniin..."
G Kollman säilyi hengissä Holokaustista.

lördag 13 januari 2018

Wycliffe, Israelin Raamattuseura, hebrealainen Raamattu

10.3. 2011 Raamatunkäännöstyö on erittäin vastuullista, sillä siinä saatetaan Raamatun sanoma sellaisille kielille, joita ehkä ei ole koskaan vielä kirjoitettu tai joilla ei ole ollut mitään Raamatun käännöksiä. Käännösten täytyy olla hengellisesti niin hyviä, että ne johtavat lukemisen ja kuulemisen kautta ihmisten sielujen pelastukseen ja täten iankaikkiseen elämään. Siis pelkkä tieteellisesti korkeatasoinen lingvistinen tuote ei joka kohdassa tuotakaan oikeaa tulosta esim väärän synonyymivalinnan takia, vaan kääntäjän käännökset täytyy tarkistaa myös hengellisesti, seurakunnallisen kontrollin avulla. Tätä sanotaan Pyhän Hengen työksi, jossa sielujen pelastus on ensisijaisesti tärkeä. On hyvä seikka, jos pystyy itse lukemaan alkukielellä Raamattua, siis vanhaa Testamenttia hebreaksi ja Uutta Testamenttia kreikaksi.
Mielelläni itse kuuntelen hebrealaista Vanhaa Testamenttia tai modernia hebreaa, messiaanisen rabbiinin lukemaa Uutta Testamenttia.
http://www.biblesocietyinisrael.com/index2.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=38&lang=en
http://www.mechon-mamre.org/p/pt/pt0.htm

Wycliffe Raamatunkääntäjät ry on osa Wycliffe International-järjestöä, joka on maailman laajimpia käännöstyötä tekeviä järjestöjä ( kotisivu
http://www.wycliffe.net/ Suomessa järjestö on aloittanut toimintasna vuonna 1972. Suomalaisia Wycliffen työntekijöitä on erilaisissa tehtävissä maailmalla noin 60. Järjestö tekee tällä hetkellä yhteistyötä Suomessa ev.lut. kansanlähetysläisten , kylväjien, Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen ja ruotsalaisten luterilaisten evankeliumiyhdistyksen, Lähetysseuran ja Vapaakirkon , FIDA Internationalin ja Uusherätyksen kanssa.
Huhtikuun toisena päivänä on WYCLIFFE -päivä.
http://www.wycliffe.fi/tapahtumat/
Suomen wycliffeläisillä on myös oma osoitteensa .

Lisäys 13.1. 2018 
Jos joku on kiinnostunut Wyckliffetyöstä suosittelen tilaamaan sieltä suoraan esirukoumuistion, joka pyynnöstä lähetetään.

måndag 8 januari 2018

Turvallisuuden ylläpitämiseen kuluu puolet seurakuntabudjetista.

http://www.gp.se/nyheter/g%C3%B6teborg/judiska-f%C3%B6rsamlingen-ber-regeringen-om-s%C3%A4kerhetspengar-1.5025438

söndag 7 januari 2018

Dugong

sain loululahjaksi ruotsalaisen kriss&kross kirjan jossa on runsastikaiknelaisia sanatehtäviä.  katselin juuri tehtävää, jossa poimittiin esiin eläinten nimiö. Oli myös tällainen eläinkuin Dugong, jota en nimeltä tuntenut. katsoin sanakirjoista ja löysin nimen tarkoittavan sjöko- sanaa. Suluissa oli sirendju. Ahaa- ajatelin- tämä siis oli se eläin, josta ne sireeninnahat ilmestysmajaan tehtiin Mooseksen  aikana erämaassa .

Etsin tiedot näistä elefantin sukuisita , meren pohjan kasveja syövistä  jättieläimistä ja saan huomata, niiden olevan  kaiken miljöökatastrofin  muossa myös uhanalaisia tällä Maapallolla nykyään.
 https://www.youtube.com/watch?v=YProaycNpHE
Niistä on  you tube filmejäkin.
 Sireeninahoista kertoo II Mooseksen kirja  siinä yhteydessä, kun rakennusta peittävistä kerroksista oli kyse.

Seinät olivat koostetut  lautayksiköistä metallijaluksin  ja  poikkilistoin. oviaukoissa oli pylväät, ulko-ovessa ja väliovessa oli pylväät  ja ulko-ovessa uudin, väliovessa esirippu. rakennuksen katto oli  ja seinämät olivat  pellavakankaista joka kattoi  puurakenteen sivuilta , takaa ja päältä. Sitten  rakennus katettiin  vedenpitävillä kerroksilla , jotka myös olivat lämpöä säilyttäviä.-

"Tee teltalle peite punaisista oinaannahoista ja sen päälle  vielä toinen peite sireeninnahoista. II M. 26: 14.

Sireenieläimestä ruotsalaisessa  sanakirjassa
Sirendjur e. sjokor, Sire´nia, ordning av för vattenliv starkt tillpassade däggdjur. Kroppen slutar med en horisontal fena, bakre extremiteter saknas; de främre är fenlika.  Stora, klumpiga djur med mycket kort hals o . ej avsatt huvud Hit hör dugongen o. lamantinen Anses besläktade med elefantena.

 https://www.youtube.com/watch?v=OSDSrEEjjVA


torsdag 4 januari 2018

JerusalemPostin Raamatullisen Hebrean julkaisu

The Jerusalem Post IVRIT
An Easy-Hebrew Monthly-December 2017 Kislev 5778
Tilattavissa julkaisijalta The Jerusalem Post Ltd
POB 57598
 T-A Israel 
Lehdessä on sanostoapua  engl.ja  ransk.merkitys,
Latinalaisin ja hebrealaisin aakkosin hebrealaiset sanat.

Seurakunnalliset Uutiset Israelista

http://kehilanews.com/category/israel-news/