Leta i den här bloggen

söndag 6 juni 2010

6.6. 2010 eli SIVAN 24 5770

* Ruotsissa on kansallispäivä.


* Sain kirjeen Mirjam Ronningilta, että heidän talosna alkaa olla valmiina ja ensimmäisiä, jotka sinne tulevat asumaan on Keski-Amerikan intiaanikielelle Raamattua kääntävä henkilö. Sanoin että sellainen tehtävä on käytännössä mahdoton, koska intiaanikielen ajatelutapa on negatiivinen.

* Israelissa pidettiin ne yleiset harjoitukset ja vähän sen jälkeen alkoi Gazaa kohti tulla laivue, joka koetti rikkoa satamasulun. Koko maailma kohisee, kun ensimmäisen laivan ja Israelin armeijan välinen yhteenotto tapahtui hieman ennen kuin Israelin aluevesiin oli tunkeuduttu. Ensimmäisessä laivassa oli turkkilaisia militaristeja ottamassa vastaan helikopterista laskeutuvia eliittejä ja kuten tiedetään yhdeksän turkkilaista nuijamiestä, rautanyrkkiä ja puukkojunkkaria kaatui kahakassa, jossa kaikui Allahu Akbar ja varmaan myös Shmaa Israel hetken aikaa.

* Arutz -7 lehden Maajana Mishkin kertoo seuraavaa.

IDF:n sisäinen raportti Gaza-laivan Mavi Marmaran valtauksesta paljasti, että kolme sotilasta oli lyhytaikaisesti kidnapattuna aluksen kannen alla. Näitä kolmea lyötiin, kun he olivat laskeutuneet laivaan ja kun he olivat haavoittuneet ja puolipökerryksissä, heidät raahattiin laivan johonkin hyttiin ja pidettiin siellä.

An internal IDF review of the takeover of the Gaza-bound ship Mavi Marmara revealed that three soldiers were briefly kidnapped while aboard the vessel. The three were beaten when they boarded the ship and then, when they were wounded and groggy, were dragged to a room within the ship and held there.

Vähän sen jälkeen kymmenet sotilastoverit alkoivat tutkia laivaa. Kun hyökkäilevät matkustajat havaitsivat että sotilaiden onnistui saada Marmara kontrolliinsa, he vapauttivat kolme vanki kannen alta, raportissa todettiin.

A short time later, dozens of their fellow soldiers began searching the ship. When the attacking passengers saw that soldiers had successfully seized control of the Marmara, they released the three captives, the report stated.

Vangiksiotetut olivat sillä välillä tuleet tajuihinsa alkutokkurasta ja kun pääsivät vapaaksi liittyivät omaan yksikköönsä.

The captive soldiers had recovered from their initial disorientation during their time below deck, and once released hurried to join their unit.

IDF:n komentajat ottivat tiedon huomioon. koska samantapaiset laivat jatkavat matkaansa Gazaa kohti ja voi tulla tilanne, jossa sotilas pidetään vankina matkustajien ehdoista sovittaessa ja tällainen tulee estää.

IDF commanders reacted to the report with concern. As similar ships continue to make their way to Gaza, there could be a situation in which a soldier is held captive in order to give passengers a bargaining chip, they said, and that must be prevented.

Reuterin tiedot myös vahvistavat IDF:n raportin. Yleisarabialaisen lehden Al Jazeeran libanonilainen kameramies Abu Khalil oli Mavi Marmarassa, kun IDF:n sotilaat laskeutuivat helikoptereista. Hän kertoi Reuterille, että neljä ensimmäistä sotilasta, jotka tulivat, haavoittuivat ja heidät vietiin kannen alle.

Reuters has published an eyewitness account that backs the IDF report. Andre Abu Khalil, a Lebanese cameraman for the pan-Arab Al-Jazeera network, was aboard the Mavi Marmara as IDF soldiers boarded. He told Reuters that four soldiers who were among the first aboard were injured and were taken below deck.

Sitten toinen joukko koetti tulla laivaan ja kaksikymmentä turkkilaista miestä muodosti ihmiskilven estääkseen Israelin sotilaita nousemasta kannelle. Turkkilaisilla oli ritsoja, vesipiippuja ja keppejä, hän muisteli. Hetken hiljaisuuden jälkeen kun ensimmäiseen sotilasjoukkoon oli hyökätty väkivaltaisesti, israelilaiset avasivat tulen, hän väitti.

A second wave of troops then attempted to board, he said. “Twenty Turkish men formed a human shield to prevent the Israeli soldiers from scaling the ship. They had slingshots, water pipes and sticks,” he recalled. After a brief standoff, after the first wave had been attacked violently, the Israelis opened fire, he claimed.

IDF sotilaat sanoivat, että he aukaisivat tulen vasta sen jälkeen, kun heitä itseään kohtaan oli hyökätty heidän tultuaan laivaan.

IDF troops say they opened fire only after being attacked themselves when they boarded the ship.

Erät toinen matkustaja, joka puhui Reutersille, myönsi, että laivan matkustajat olivat siepanneet sotilaitten aseita ennenkuin ampuminen alkoi. Mutta hän kielsi että matkustajat olisivat sitten koettaneet kääntää aseet kohti sotilaita. Kuitenkin sotilaat väittävät , että heitä ammuttiin ja tutkimusten perusteella he ovat saaneet vammoja juuri noista pistooleista (INN.com uutinen)

A second passenger who spoke to Reuters admitted that passengers on the ship had seized soldiers' weapons before shooting broke out. He denied that the passengers had then tried to turn the guns on the soldiers. However, soldiers claimed they were shot at and examination showed they were wounded by those pistols. (IsraelNationalNews.com)