Leta i den här bloggen

tisdag 19 februari 2013

Islamistit alkavat kivittää jo kristittyjäkin Jerusalemissa

 Israel To Day

Muslim mobs again hurled stones at Christian tourists and Jewish visitors atop Jerusalem's Temple Mount on Tuesday following a similar attack earlier in the week.
One police officer who was among those escorting the Christian and Jewish groups was injured, and two Muslim assailants were arrested.
Police were already on high alert for clashes atop the Temple Mount after local Muslim websites posted calls to "protect" the mosques occupying the Temple Mount from Jews who allegedly planned to desecrate them by praying there.
A day earlier, police arrested small group of Jews who they believe did indeed intend to commit the heinous crime of praying atop Judaism's holiest site.
On Sunday, a mob of some 50 Palestinian Muslims stoned a group of Christians visiting the Temple Mount. Three of the Israeli police officers who acted to protect the Christian group were wounded.
That attack was instigated by the former Muslim mufti of Jerusalem, Ekrama Sabri, who told Palestinian media over the weekend that Jewish groups were planning to break into the mosques that occupy the holy compound and desecrate them.
Muslim religious figures regularly claim that Israel is plotting to destroy the Dome of the Rock and the Al Aqsa Mosque to pave the way for the rebuilding of the Jewish Temple, which the Muslims now insist never previously existed.
Because of the constant threat of Muslim violence, and despite the fact that the Temple Mount is the most holy place on earth to Jews and many Christians, the Israeli police comply with Muslim demands for harsh restrictions on non-Muslim visitors to the site. For instance, Jews and Christians are forbidden to carry Bibles atop the Temple Mount or to utter even silent prayers within its walls. Jews and Christians are regularly detained for violating these conditions.

Käytännössä Israelillaisilla ei ole mikään kiire Temppelin rakentamisen kanssa. Ei Jumalan rakkaus valittua kansaa Israelia kohtaan ole mitenkään riippuvainen  Temppelin vuoren tilasta. Mutta se mikä Temppelivuorella tapahtuu, on  Jumalan valitulle kansalle  ajan kello, merkki muitten kansojen tilasta ja   asennoitumisesta Jumalan valittuun kansaan. Kun  on sellainen maailmanimperiumi ja  imperiumin hallitsija, joka tunnustaa Israelin Jumalan ja antaa kunnian elävälle Jumalalle kuten Koores, Temppeli kyllä rakennetaan jälleen. Tähän on edellytyksenä  se että  Temppeliä ei rakenneta kädet veressä,  vaan  Hengen voimassa. Jumala muuttaa kansojen johtajien  sydämet  ja heistä tulee Aabrahamin Jumalan kansaa. Silloin Temppeli taas nousee  aikansa- sen tulevan ajan-  kauneimmaksi rakennukseksi. Silloin kansakunnatkin haluavat miellyttää Jumalaa  tavalla, jonka he ajattelevat eniten miellyttävän Jumalaa- ja tämä on se Jerusalemin Temppeli.

 Israelilla on aina Temppelin rakennusajatuksen  DNA valmiina toteutumaan, kun on edellytykset  Temppelin toteutumiselle.  JUMALA näkee sydämet ja tietää  kansansa  halun toteuttaa Sanaa ja miellyttää Jumalaa..  Jumala  näkee asiat idussaan, mutta se on vain niin että saatana näkee paremmin asiat kun ne on toteutettuna materiassa.

Kaunis  Temppeli temppelivuorella on   koko maailmalle  hieno asia. Jopa Omarin  sininen moskeija on hyvin kaunis.  Olkoon se tuleva aika lähellä! Jo meidän päivinämme.   Nyky tilanne heijastaa sitä pimeää aurinkoa (kuten Savitri Devin ym vääräin profeettain valheetkin), jonka  valottomuudessa antisemiittiset kansat ja toisaalta myös  semiitti- islam kylvää vihaa ja valhetta luullen palvelevansa  Jumalaa, mutta ei Jumalaa palvella kivittämällä  Hänelle uskollista Israelia ja kristikuntaa. Islamilaiset eivät suostu edes lukemaan historiaa, joka on ollut olemassa   ennen heidän käsityskykynsä alkua ( Zero time, Efesh Shaoth).  Efesh  sahot- Zero  time alkaa siitä kun jokin kansakunta käsittää itsensä olevan olemassa.
Kuinka he voisivat lukea  Raamattua, jota eivät  tunnusta   Jumalan sanaksi, koska se oli kanonisoitu kirjaksi  ennen heidän oman  käsityskykynsä alkamisen aamua. Islamilaiset kieltäytyvät tietämästä historiaa ja Raamatun sanoja: islamilaisuus on    eräänlainen aikamme  pimeyden kanto säkillä ikkunattomaan  pirttiin. Mitä siihen voi sanoa. He ovat kuin Joonan ajan niiniveläiset:  suuria lapsia, jotka on kasvatettu pimeässä   ja suuret lapset ottavat suuria kiviä heittäessään.

Mitä kristittyihin tulee, pitäisi vielä muistaa, ettei ole tullut uutta sanaa entisen jälkeen:
Vielä on tehtävänä mennä kohti maailman ääriä ja välittåä   Jumalan Sanaa kaikille kansoille, että tietoisuus  Jumalan tahdosta tulisi ilmiselväksi kaikille. Kun jossain paikassa sitten annetaan kunnia Jumalalle ja rauha on maassa, mitä enempää sitä sitten voisi ajatella  tähän maailmanaikaan.  Siinä voidaan jo lähettää lähettiä eteenpäin toiseen paikkaan asettamaan seurakunnallinen rauha ja järjestys. Jumala  salli ihmiskunnan  ajatusmaailman hitaan laajenemisen sen mukaan kuin  ihmiskunta kehittyi.  Jeesus sanoi etät hänellä olisi paljon  vielä opettamista, mutta siihen aikaan opetuslapset eivät pystyneet ottamaan enempää vastaan. Ne tiedot mitkä annettiin, johtivat toteutettuna sitten   laajempaan oppimiseen , käsitykseen maailmasn laajuudesta, eri kansoista ja kielistä. Paavalille maailman ääri oli Tarsis, Espanja. Kuten tiedetään Kopernikus vasta  tajusi maapallon muodon.

Ei ole Jumalan tarkoitus että yhteiskunnassa vallitsee rikollisuus tai anarkia  ja ihmiset pelkäävät lukittujen ovien takana yötä ja päivää  kaikenlaisia  poikkeusilmiöitä tapahtuvaksi.
Jos on yhteiskunnallinen rauha,  on syytä  lähettää lähettiä viemään sanomaa sinne missä asiat eivät vielä ole  järjestäytynyttä seurakuntaelämää.  Jumalan vaatimukset ihmiskunnalle ovat pienet. eläminen rauhassa, kukin tekee työtä kuusi päivää viikossa ja seitsemäntenä  sitten lepää  ja tietysti opiskelee tuntemaan Jumalan tahtoa ja  kaikkea mikä on hyvää ja oikeaa.

Jumalan valtakunnassa  vallitsee Hengen laki. Jos on niitä, jotka Hengen johdatuksesta liikkuvat siihen toiseen suuntaan,  maailman ääristä kohti Jerusalemia,  ei voi sanoa heillekään, että ei ole vielä aika, sillä  ei kukaan tiennyt 2000 v siten,   milloin se aika  alkaisi, että Jumala vaikuttaa itse suunnan kääntymisen. Mutta käytännössä on nähty että Israelin kansaa on alkanut vetäytyä kohti Jerusalemia ja moni  kristitty menee siihen suuntaan myös.  Sellaiset Jumalan myllyt ovat hitaita  väkipyörissään  (Hesekiel 1 mukaan)  ja myös nopeita.

 Sitä paitsi, jos  juutalaiset pystyttäiosivät   Temppelin Raamatusta  löytämiensä entisten  ohjeitten mukaan ja elvyttäisivät  entiseen malliin  Jumalan palveluksensa, joka ei tunnustanut Messiasta  uhrilain lopuksi ja  Uuden Temppelin ajan aluksi,  ei kristityillä kuitenkaan olisi paljon osuutta Temppelivuorella.  Hesekielin temppeliä taas ei ole vielä koskaan rakennettu, mutta sen edellytykset ovat  laajemmat kuin  vain talonrakentamisen edellytykset.

 Puolestani olen aivan tyytyväinen siihen, että Ilmestysmajasta on tehty arkeologinen malli  nyky Israelin eräässä kylässä ja  Herodeksen  ajan Temppelin esineistä tehdään kopioita, Salomonin Temppelin ihmeistä tehdään tietokone designia ja perimätiedosta kerätään  mahdollisimman paljon olennaista  dokumentoiduksi jopa internetiin.  Mikä niiden merkitys oli?

Ajatelkaapa jotain nomadia tuolla  autiomaan hiekassa,  maja parin kepin varassa,  siellä istumassa  kuivien lehtien varjossa, eläen kädestä suuhun- ilman kelloa.   Näitä on nykyään.  Kun heille menee "kertomaan Jumalan sanaa", täytyy ensin luoda  kommunikoiva puhekieli, kirjoituskieli, opettaa aakkoset ja sitten lukutaito ja sitten sanoa päivää ja alkaa keskustella jostain asiasta, kuten sielun pelastuksesta, kun  ensin on saatu toimiva kaivo ja juomavesi kylään.

Jopa pieni kaunis Jerusalemin kaupunki  vuoriston laella seitsemän kukkulansa painanteessa on  sopusuhtaisuuden ja kohtuullisuuden sinetti  maamme pinnassa.  Se on kaupungin mitta, jonka sisällistämiseen Jumala kehoitti käymään kaupungin ympäri, tutkimaan sen portteja ja muureja, vaeltamaan kolmasti vuodessa, määräaikana, eri vuodenaikoina sinne, jolloin  maan topografiakin uursi käsitykset ajasta, etäisyyksistä,  aikojen  ketjun jatkuvuudesta, tähtien asemista yövaelluksessa. Samalla jokaisen heimon identiteeti vahvistui ja kansallinen yhteenkuuluvus  hioutui.

Jumala nosti hienojen rakennusten avulla oman kansansa  ajattelun tason, hän kohotti aivojemme kamanat ja laajensi  ajatukselliset tilavuudet.  Hän  teki käsityskykyymme aitioita, huoneita, joihin mahtuu lisää  käsitteitä, ihmiskuntaa, erilaisuuksia,  menneisyyttä, nykyaikaa, tulevaisuutta,vuoden aikoja, päiviä, hetkiä, kognitiota, ammatteja, vastuuta, järjestystä. Kaikenlaista perustavaa opetusta liittyi  näihin  konkreetioihin, joilla oli mittansa ja  toistettavuutensa.  Ne olivat moduleita jotka oli  pakattavissa  lopulta a aivan  niin pieneen tasoon kuin DNA ja välillä aukaistavisssa  ja toteutettavissa.

Kaikki mitä hyvässä valtiossa , yhteiskunnassa, kylässä, perheessä on perustuu Jumalan  ohjaamaan  ja luomaan kehitykseen ihmiskunnassa. Se joka hylkää Raamatun kansan oppikirjoista rysähdyttää  aivojensa , sukupolvensa aivojen, kehityksen  peruspylväät, kantorakenteet, pihtipielet  ja kamanat sellaiseen amorfiaan, josta on sitten vaikea enää  luoda  tilavuutta, ellei Jumala armostaan anna uutta herätyksen aikaa.

On ymmärrettävää että kansat noustessaan omien historioittensa horroksesta alkavat etsiytyä kohti valoa. He  alkavat nousta Jerusalemia kohti.

Ne tavalliset kristityt,  jotka asuvat pienissä huoneissaan viikot ja vuodet,  tullessaan sunnuntaina korkeaholvisiin kirkkoihin, kokevat myös samaa ajatuksen avartumaa, mitä Jumala haluaa tapahtuvan koko ihmiskunnassa. Jos ajatukset eivät avarru, Jumala ei saa kontaktia ihmisiinsä- sen enempää kuin Nooan Monogamian arkin  runsaaseen eläinkuntaan.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar