Leta i den här bloggen

måndag 22 maj 2017

Israelin väestön ristiriidoista (Hes. 48)

ISRAEL ja sen väestö

On fakta , että Israel, joka nyt elää historiansa vuotta 5777 on varhaisajoista asettunut nykyisen Israelin alueelle Jordanin joen ylä- ja alajuoksun sekä Suolameren ja Galilean meren ympäristöön Välimeren rannalle ja Etelämaahan, joka ulottui Punaisen meren lahteen Elatiin ja Egyptin purouomaan, joka on keskellä Siinaita.
Mutta jo varhain kuningaskuntariidoissa kansa jakaantui kahteen osaan ja se osa joka tarkimmin pysyttäytyi Mooseksen opeissa ja Daavidin kuninkuudessa joutui sotimaan Samariaan keskittynyttä joosefilaisheimojen valtaa vastaan. Joosefilaisalueet ovatkin Daavidin kuninkuuden suhteen eräänlaisen sinetin alla, maasinetin ja hengellisen sinetin alla. Sille alueelle on nytkin keskittynyt voimia, jotka ovat Juudan kansan vastaisia ja raamatullisten profetioitten maa-uskonnon antamien ohjeitten vastaisia, mikä jarruttaa Lähi-Idän kehitystä ja pitää yllä veristä sisällissotaa.
Myös kaksituhatta vuotta sitten (Jeesuksen aikana) Juudan kansalle oli Samarian alue tavallaan vihollismielisten asuttamaa ja siellä vallitsi omat uskonnolliset riitit. Tämä alue on maana Joosefin sukukuntaa, Efraimia ja Manassea, jotka ovat muodostuneet hebrealaisegyptiläisistä juurista ( egyptiläisestä äidistä), kun taas muut sukukunnat muodostuivat syyrialaishebrealaisista juurista (mesopotamialaisista äideistä). Tämä oli suuri syvä kahtiajako alkuperäisessä Daavidin ja Salomon kuningaskunnassa. Samarialaisia pidettiin hieman alempana arvossa, koska he helpommin sortuivat pakanuuteen. Pohjoiset heimot lisäksi liittyivät tuohon Joosefilaiseen heimokuntaan ja joutuivat varhain pakkosiirtolaisuuteen ja erkanivat Mooseksen lain koossa pitämästä Israelista Juudasta ja Leevin pappissuvuista ja Benjaminista. Mutta joka sukukunnasta uskonnolliset siirtyivät Juudaan ja Benjaminiin aikojen myötä, kuten asserilaisesta mainittiin UT:ssa. Hesekielin kirjan jerusalemi-kuvauksessa juuri Jerusalem oli se, joka kokosi kaikista sukukunnista halulliset yksilöt tekemään työtä Jerusalemin hyväksi- kaikki 12 sukukuntaa mainittin näissä yksilöissä, jotka ovat siellä töissä. Jerusalem merkitsee tekijää, joka kohottaa jokaisen sukukunnan kohti Jumalaa ja uskoa- kaikkina aikoina. Eikä vain jaakobin sukukuntia vaan kaikkia halullisia sieluja kaikista kansoista, jotka haluavat tulla Aabrahamin Jumalan kansaksi.
-tässä mielessä kyllä käsittää että kaikki muhamettilaiset Aabrahamin laoset haluavat myös Jerusalemin, muta he eivät jätä sijaa kenellekään muulle , joka etsii Jumalaa, ei edes juutalaisille, joiden kaupunki on.
Kuitenkin on ilmeistä että tuhannet vuodet on ollut olemassa niissäkin kadonenissa heimoissa jotain tietoa alkuperästä ja nyky-Israelin koostumuksessa on ainesta myös niistä ns. kymmenestä kadonneesta sukukunnasta.
Mikä oli tärkeä asia:
Mooses ja joosua sijoittivat Leeviläisiä joka sukukuntaan ja simonilaisia Juudan dan sukukuntaan. Benjaminilaisia sitten koulutettiin sekä joosefilaisten että juudalaisten myllynkivien välissä ja heistäkin on ollut jäännöstä myöhäsaikaan, esimerkkinä apostoli Paavali ja hänen sukunsa benjaminilaiset. Aina on ollut jokin pieni kourallinen juutalaisia Kanaanin maan alueella ja aikojen myrskyissä yksilöitä on jakaantunut kautta maapallon miltei joka maahan, kuten Mooses jo ilmoitti, että kansojen lukumäärä tulee olemaan niissä olevien israelilaisten lukumäärän korrelaatteja. Siis jos jokin kansa tuhoaa omat israelilaisensa ja juutalaisesna, se kansa vähenee ja kulkee kohti extinktiotaan. Ja toisaalta se kansa joka oppii tuntemaan Jumalan ja Jumalan sanan ja alkaa siunata Israelin kansaa ja jerusalmia,, saa myös siunauksen eikä katoa maailman kansakuntien joukosta.
Tästä näkökohdasta katsoen näen pöyristyttävänä niiden arabimaiden tai alueiden tulevan kohtalon, joissa juutalainen tuhotaan, kidnapataan tai ryöstömurhataan tai karkoitetaan. Niilä ei ole tulevaisuutta ja rauhaa. Lähi-idän nykyisen sodan juurien takana on ollut ensin juutalaisväestön täysi karkoitus ja nyt ne eivät pysty saamaan itseään kokoon, kuten Syyria, jonka pakolaiset täyttävät jo koko maapallon eikä surmilla ole loppua. Myös Irak ja Iran ovat olleet juutalaisille vaarallisia alueita ja ne ovat karkoittaneet juutalaisiaan. Saksa oli hajoita kokonaan olemattomiin Holokaustin jälkeen, mutta jostain syystä se on kokoontunut seuraavassa sukupolvessa, ehkä siksi että nykypolvi tunnustaa vääryydet ja korvaa tekemänsä vääryydet juutalaisväestöä kohtaan. Siitä Saksa itse vahvistuu eikä enää hajoa ja saa jopa siunausta siitä, että on tehnyt mielnmuutoksen.
Tämä korrelaatio ei johdu siitä, että israelilainen olisi mitenkään erilainen kuin jokin muu ihminen, vaan siitä, että Jumala valitsi israelilaisen omaksi kansakseen ja antoi sille oman maan. Vain israelin rajat on tarkasti määrätty Raamatussa kansalle annettuina rajoina. Se joka uskoo Jumalan antamat konkreettiset detaljit, voi uskoa myös uskoa omalle osalleen Jumalan antamat iankaikkiset detaljit ja tulla osalliseksi iankaikkisesta elämästä, kuten Israel voi tulla osalliseksi maanpäällisestä existenssistä ja elää maapalloelämää kuten muut, jos ne detaljit tunnustetaan.
Tähän valintaan Uusi Liitto kutsuu muita kansoja: jokainen voi tulla siihen valintaan Uudessa Liitossa Jumalan kanssa ja silloin hän tulee käsittämään, miksi tulee antaa Israelille olemassaolon oikeus juuri siten, kuten Jumala sille antoi asumisen rajat ja säännöt ja oikeudet. Niissä oikeuksissa muukalaiset, jotka asuvat Israelin keskuudessa, saavat samoja oikeuksia kuin isrealilaiset, kun elävät Jumalan sana mukaisessa rauhassa valitsemassaan sukukunta-alueessa. Heitä ei tuhota, vaam heillä on rauha. Palestiinalaiset asuvat suurelta osalta Joosefin sukukunnassa. Heidän tulee vain tunnustaa se, että alue on Jaakobin pojalle Joosefille annettua ja sillä alueella tulee elää rauhassa, viljellä rauhassa, asua rauhassa. Ja niin he tulevat olemaan osatekijöitä koko maailman lunastuksessa ja he kohoavat samassa hengellisessä kohoamisessa, missä Israel kohoaa. Heillä on eriottäin arvokas paikka maailman historiassa, muta heistä moni on valinnut kadotuksen tien kuten Juudas joka kavalsi jeesuksen- ja kulkee murhat mielessä. Heitä pöyristyy koko kristikunta.
Islam joka kieltää Uuden ja Vanhan Testamentin estää sukupolvest toiseen arabeilta tämän käsityskyvyn. Arabeille on annettu valtavat aabrahamilaiset maa-alueet sinne Intian mereen asti, Afrikan pohjoisvaltioihin , Arabian niemimaa kokonaan, Mesopotamia kaikki, mutta jostin syystä he miltei kaikki islamilaiset, haluavat vain sen mikä on annettu Iisakin Jaakobille, sen pienen kaista Jordanin vesistöalueen ja muun maan siitä länteen. Jos siellä olisi joku arvostettu johtava arabi, joka tämän käsittäisi, hän istuisi samaan pöytään israelilaisten arkkitehtien kanssa ja suunnittelisi maan käyttöä järkevästi uusjakoa myös kaikille kansalaisille jouto ja kesantomaiten suhteen- oikeudenmukaiset maakaupat - yhdessä israelilaisten kanssa, jotka rakennuttavat hienot amerikkalaistyyliset liikenneyhteydet jne ja komeat länsimaiset talot, modernit viljelmät, vedenpuhdistusjärjestelmät ja korkean standardin asunnot - ja siten voisi johtaa arabiväestöä uuteen ajatteluun ja moderniin aikaan kun sama prosperity- menestys ja taloudellinen kasvu tulisi arabivästönkin osalle turistienkin uskaltaessa sinne, missä nyt on kuoleman varjot ja kivenheittäjät, salamurhaajat ja puukottajat ja raivopäät uhoamassa juutalaiskansan tuhoa keskiaikaiseen tapaan.
Mitä tulee uudisasukkaisiin, jotka ovat saaneet kivikovaan erämaahan tehtyä joitain edenmäisä asutuksia ja puutarhoja- maailma saisi vain hävetä, jos estävät autiomaan murtamista tuhansien vuosien kahleista asutuskelpoiseksi. Pitäisikö ne pikkuparatiisit palauttaa keskiaikaiseksi kivimaaksi, auringonpolttamaksi ruosteiseki sannaksi? Sitä on jo koko arabien niemimaa täynnä ja sellainen tuhoaa pohjavesiä kiihtyvällä vauhdilla evaporaationkin takia ilmastonmuutoksen kiihdyttämänä.
Uudisasukakiden elämän taakka on niin valtava, niin stressaava, että siinä on arvaamaton tekijä koko yhteiskunnalle Israelissa, jos sitä raamatulle uskollista joukkoa käydään ylen määrin sortamaan, heidän töitään yhä uudestaan tuhoamaan sekä kansanväliseltä luxuksen turruttamalta taholta, että verenhimositen vihollisten taholta että painostettujen omien israelilaisten taholta.
Kaikki täysikäiset ( myndiga) painostajat täytyisi koota meditaatioryhmäksi ja viedä keskelle Juudan ja Simeonin autiomaata 24 tunniksi ilman eväitä mietiskelemään asiaa, ennen kuin astuvat neuvottelupöydän ääreen valmiina tuhoamaan jälleen uuden asutuksen.
Klo 10:21.
22.5. 2017 Tämän ajatuksen jätän vain omaan tietokoneeseen. Israelisa on niin suuri stressi, että jokainen uusi ajatus on vain lisätaakkaa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar