Leta i den här bloggen

fredag 1 september 2017

Ylös Jerusalemiin ja sitten alas kotikyliin

TEMPPELIN PORTAATTämä on kiinnostava asia, eräänlainen mind palace, jonka ehkä Sanaa lukemalla saa hahmotettua ajatuksiinsa.

Mikä perusero on Mooseksn erämaavaelluksen aikaisella ilmestysmajalla ja Kuningaskunnan aikaisella Temppelillä? ( joka oli neljä sataa vuotta olemassa)

Timnan malli (moduli) 


Erämaavaelluksessa koko kansa vaelsi, myös Ilmestysmajamoduli vaelsi samoja polkuja ja sen lattiana – kun tabernaakkeli oli pystytettynä – oli erämaata kuten kansan asumustelttojen lattiakin. Ei ollut portaita.
Kansa vaelsi horisontaalitason , ruohonjuuritasoa, vaellusta, mutta hengessä kutienki  pimeydestä ja valottomuudesta kohti valveutumista ja valoa, ymmärtämistä, tietoa.
Ilmestysmajan takaseinässä ei ollut ovea. Esipihan taka-aidassa ei ollut oviaukkoa. Taka-aidan takana asustivat geersonilaiset leeviläissuvut ja sitten Raakelin lapset: benjaminilaiset sekä efraimilaiset ja manasselaiset. Joosefin sukukunnat. Ilmestysmaja käytti relativismia, kuutiorakennetta ja huonemallia.

Milloin tulivat Temppeliin portaat?

Kun kansa oli saapunut perille Luvattuun Maahan, Jumala osoitti kohdan Kuningas Daavidille vuoren rinteellä etelään viettävällä puimatantereella ( jarktei zafon) (Psalmi  48).  pysyvän Temppelinsä paikaksi maapallolla. Nyt- silloin- ihmiset asuivat omissa kodeissaan kautta maan ja vaelsivat kohti tätä korkealla sijaitsevaa vuorta ja loppuvaiheessa nousuapuna oli rappusia. Kolmesti vuodessa tuli tehdä tämä pyhiinvaellus , nousu, alijah, korkealla sijaitsevaan Temppeliin Luvatun Maan lain mukaan ja sitten laskeutua, jerida, takaisin koteihin, ensin rappusia ja sitten laaksoihin vieviä teitä.
Teitten tekeminen ihmisten kulun helpottamiseksi oli Jumalan antama erityistehtävä joka pätee kautta aioonien, aikakausien, ja on Jumalan oman tahdon toteuttamista helpottavaa myös, koska Jumalan tahto tapahtuu ihmisten kautta.Jesaja 40: 3-11. Joh. 21: 15-17.

Arkeologia  on selvittänyt  Salomonin Temppelin
(I Kuningastenkirja 6)
ja Herodeksen ajan Temppelin porrasrakennelmia.

Portaiden tarkoitus on tehdä helpommaksi äkkijyrkkiä nousuja ja laskuja taso tasolta. Näyttää siltä että Hesekielin mainitsemien korkeiden portaiden sijasta esim Herodeksen temppelissä on paljon matalampia portaita, aivan kuin nykyaikaiset kohtalaisen matalat portaat taloissa, joten portaiden määrä on suuri ja nousut helpompia. 


Hesekielille Israelin pakkosiirtolaisuuden aikana näytettiin Temppelin kaava ja siinä oli yksi ehkä äkkijyrkkä sivu, takasivu, joka oli itseasiassa Kaikkein Pyhimmän lähin paikka ja siinä ei mainittu olevan ollut portaita, paitsi kylkirakennuksen sisällä kolmeen kerrokseen asti ehkä 3 x7 tai 3x 8 porrasta.
Mutta oli portaita idässä, etelässä ja pohjoisessa sekä uloimmissa että sisemmissä porttirakennelmissa.  Alueen  Takaseinä oli kuin symbolinen rajapinta Jumalan näkymättömään maailmaan, jossa ei ole mitään välimuotoa näkymättömän ja näkyvän kesken - Ei voida kulkea Jumalan maailmaan mitään red heifer-siltaa  siltaa tai porrasta joka alkaa aineella ja olisi ainetta perille asti.

Mutta asian salaisuus on se että sillä Taivaan portin kerubien vartioivien silmien alla oli ensin armoistuin ja siinä oli sovintoveri. Meille kristityille asia on ilmoitettu: Meillä on pääsy Jumalan Kaikkeinpyhimpään Kristuksen suorittaman sovintotyön ja sovintoveren kautta ja taivaan salaisuus tulvii siitä ainoan evankeliumin portista kaikille maailman kansoille kuten Uusi Testamentti kertoo- tänä päivänä.

Koska kristikunnan elämässä ei ole koskaan ollut sellaista vuoden joka minuutin kattavaa jumalanpalvelusohjelmaa eikä sovitusuhritoimintaa ym monimutkaista, mikä Mooseksen lakiin kuuluu - hyvä kun kuunnellaan tunnin ajan jumalanpalvelusta sunnuntaisin ja luetaan pari jaetta ja rukoillaan ja lauletaan ja sanotaan uskontunnustus - niin itse armoistuimen funktio on meille vain Kirjasta opittu uskonasiana vastaanotettava fakta, jonka toiset kristityt tajuavat syvemmin kuin toiset.  Saattaa olla että israelilaiset käsittävät asian huimasti laajemmalla perspektiivillä ja siihen perspektiiviin Hesekielille annetaan heille valmiiksi ”byttiavaruutta”, tilavuuksia, tilavuudellisia toteutettavia  edeltä hahmotettuja asioita - mutta niille ei ole annettu otsikoita,  kylttejä, Hesekielin näyssä vielä. Tosin muutaman kammion tehtävä on mainittu.  Olihan hebrean sanastokin vielä siihen aikaan rajallinen. Mutta niiden funktion yhteinen nimittäjä on: Korkeasti suojaavaisia. Suojaavat Kaikkeinpyhimmän asioita.

Hesekielin kirja osoittaa näistä suojaavaisista hahmoista, huoneista , tilavuuksista, seuraavaa: Pyhäkköä kiertää kammiorakennus, joka on kolmikerroksinen 3 x 30 kammiota etelä-länsi ja pohjoisseinämillä. Sitten sen rakennelman länsiseinämän länsipuolella on vielä suuri rakennus, joka kattaa leveydeltään Temppelin takaseinän ja kammiorakennelman leveyden. Muitakin tilavuuksia, kammioita oli  tulklut sitten Daavidin ja Salomonin  arkkitehtuurin  aikojen , mutta mielenkiintoisin minusta on se takaseinän vahvistava rakennelma. (Esim. Ilmestysmajassa oli takaseinän nurkkalaudat yhteenliitettyjä kaksoislautoja).

Nämä Hesekielin ilmoittamat useat tilavuudet ovat ilmeisesti niitä tulevaisen vanhurskaan Israelin (Zadok) tehtäväalueita, joista sanotaan myös : Jesaja 21. Ilm. 1: 6. Joh. 14: 2-3.

Nämä kaikki ovat ikäänkuin lisätilavuuksia , joita on tullut konkreettiseen seurakuntaan ja sen Temppelimalliin ( taivaan antamaan alkuperäismallin TAVNIT- malliin) lisäsiirtymisenä meidän ihmisten puolelle- seurakunnan ymmärryksen kasvaessa Jumalan näkymättömyyden puolelta ja ne ovat niitä edeltävamistettuja tehtäväalueita, joita Jumalan taivaan mind palace on täynnä ja odottaa toteutumistaan ihmiskunnassa. Huoneita, joita meidän Vapahtajamme on rakentamassa.

 Tämä nouseminen ja sitten laskeutuminen on osaa siitä Jumalan neuvottelussa seisomisesta, josta Sana mainitsee ja jonka jälkeen selviää ne tehtävät, joita varten taas palaa alas töihinsä ja tehtävissään tässä maailmassa.
Hesekiel 41: 12. 44:16.

Jeesus oikein painotti sitä, että Hän ei rukoile, että Luoja ottaisi ihmiset , omat opetuslapsensa, pois maailmasta- olihan Kaikkivaltias miljardit vuodet kehitellyt luomakuntaa, maailmaa ja ihmiskuntaa- ja nyt lunastanut heidät ja alkanut opettaa myös muita kansanheimoja - miksi Jumalan Poika rukoilisi Isäänsä nyt ottamaan pois maailmasta tätä ihmeellistä luomustaan, lunastettua Adamin lasta, lunastettua Israelia, opetuslasten joukkoa?T ietystikään Hän ei rukoile ikäänkuin oman evankeliumin sanomansa vastaista rukousta: Nyt kun opetuslapset olivat saaneet pelastuksen taivaasta ja juurtuneet iankaikkisuuteen, he olivat uutta luomusta, ei enää tästä maailmasta ja kadotuksen juuresta, ja nyt oli tärkeää, että Hän saattoi lähettää näitä uudestisyntyneitä tähän maailmaan täyttämään Luojan tahtoa- pelastamaan muitakin Jumalan lapseuteen. Sen tehtävän täydelleensuorittamisen puolesta Hän rukoili.
Elohim Jeird! Jumala laskeutui ja nyt laski seurakuntaan, Israelin valittuihin, edelleen laskeutuvan Oman laskeutumisensa suuntaa. Näissä läheteissään Jumala laskeutuu edelleen ihmiskuntaan.
Jordan- laskeutumisen virta-  ja siinä otettu kaste oli Jumalan Pojalle itselleen sitä Messias- tehtävän alkua, jossa Hän valitsi Israelin kansasta 12 opetuslasta. Ensin Hän nosti heidät maailman syvimmiltä seuduilta korkeille vuorille kanssaan vaeltamaan- Jokainen oli Mooseksen pesossa ja kasteessa, sitten Johanneksen – Elian – parannuksen, mielenmuutoksen kasteessa- ja sitten Jeesuksen kasteessa ja sitten Pyhän Hengen kasteessa valmiit toteuttamaan Luojan tahtoa maapallolla.

TEMPPELIN PORTAAT
 
Joka on noussut ylös Jerusalmeiin, on sitten myös laskeutunut Jerusalemista.
Jumala joka ihmisen loi, tiesi että sen laskeutumisen jälkeen moni uskovakin ihminen myös mielessään laskeutuu ja laskeutuu joskus liikaakiin ja tulee alakuloiseksi, menettää toivoaan ja näkyään ja siksi Hän sääti Israelille, että kolmasti vuodessa on noustava Jerusalemiin ja Pietari sääti seurakunnalle: älä jätä seurakunnan kokoustasi. Profeetta Sakarja avasi myös kaikille kansoille hengellisen nousun mahdollisuuden Lehtimajanjuhlassa. Moni suomalainen käykin siellä virvoittuen Hengessä. Ja tuoden samalla maamme vehreään luontoon virvoituksen sateita.

HESEKIELIN temppelin askelmista.

Tässä seuraan Hesekielin näkemää näkyä luvussa 40.
Hänelle näytetään mitta, joka on ruoko, joka yleensä on 6 kyynärää, mutta tässä on tempplimitta, jossa 1 kyynärä on kyynärä ja kämmenenleveys. Siis kämmenenleveys on 0, 25 kyynärää, joten tavallista kyynärmittaa temppliruoko on 7,5 kyynärää-  ja 46,28 cm on kreikkalinen kyynärä. Joten tuo temppliruoko on 347 cm, 3,47 m, noin 4 metriä, arvelen. 
Hesekiel näkee muurin jonka korkeus on n.  4 metriä ja leveys myös  yhtäpaljon. 
Sitten hän näkee portin, jonka nousuosa  on 4 metriä ja se on seitsemänä portaana tapahtuva nousu. Yksi porras on siis 49, 5 cm, siis noin puolen metrin korkuisia portaita. Täällä meidän asuintalossamme sisäportaat ovat 17 centimetrisiä. Jumala on ilmeisesti ihmiskehoa luodessaan ajatellut että ihminen voi parhaiten, kun todellakin nousee kunnollisia portaita.
Hesekiel 40: 6.
Pohjoinen, itäinen ja eteläinen ulkoportti omaavat jokainen 7 portaan nousun porttieteiseensä.
Pohjoisportti jae 22. Eteläportti: jae 25

Sitten kun nämä uloimmat portaat on noussut,  on tullut porttieteiseen ja läpäisee porttirakennelma joko pohjoisesta, idästä tai etelästä  ohittaen sivukammiot ja tulee ulompaan esipihaan ulkoportin sisäpäädystä. Portti on pitkärakenteinen vartiokojuja  molemmin puolin
Ulko-oviaukosta  sisempään oviaukkoon on 50 temppelikyynärää

Siitä sitten on matkaa läpi ulomman esipihan tasanteen 100 temppelikyynärää ja sitten on jälleen muuri ja portteja. Samoisa ilmansuunnissa ulkoporttia vastaavilla kohdilla on  sisempään esipihaan johtava porttirakennelma. . Siellä on uudet nousuportaat: nyt 8 porrasta ja niistä nousee sisäpihalle.  Myös siinä on eteisensä ja molemminpuoliset vartijakammiot, sivukammiot, ja koko matka senkin vartion läpi on 50 kyynärää ja sen jälkeen on saapunut sisemmälle esipihalle.
Sisemmän esipihan mitat ovat 100 x 100 kyynärää.
Eteläinen portti. Jae 31.
Itäinen portti. Jae 34.
Pohjoinen portti. Jae 37.

Pyhäkköalueelle Temppelin eteiseen noustaan sisemmältä esipihalta 10 porrasta.ja Tempplein alla on koroke.
Jae 49.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar