Leta i den här bloggen

onsdag 19 juli 2017

SEJNY, Suwalkin alueen osa. II maailmansodan aika

SEJNY

Wikipediateksti
Sejny (liett. Seinai) on kaupunki Podlasian voivodikunnassa Puolassa. Kaupungin asukasluku oli 5 640 vuonna 2015.[1]
Sejny sijaitsee nyt Puolassa Liettuan vastaisella rajalla. Kaupungin väestöstä liettualaisia on noin kolmannes, ja Sejny onkin Puolan liettualaisen vähemmistön keskus. Ennen toista maailmansotaa huomattava osa kaupungin väestöstä oli juutalaisia.
Nähtävyys kaupungissa on dominikaaniluostari 1600-luvulta, Sejnyn ainoa hävitykseltä säilynyt osa ruotsalaisten ryöstäessä ja polttaessa kaupungin 1656. Hävityksen jälkeen rakennettuihin nähtävyyksiin lukeutuvat muun muassa synagoga ja raatihuone.
Lähteet
  1. Powierzchnia i ludność w przekroju terytorialnym w 2015 r. (PDF) 2015. Główny Urząd Statystyczny. Viitattu 15.7.2016.
Aiheesta muualla
  • Matkaopas aiheesta Sejny Wikivoyagessa (englanniksi)

Mikä on Sejnin (Seini) juutalaisen yhteiskunnan historia? 

Sejnin alueella juutalaiset harrativat maanviljelystä ensisijaisesti, joten natsit heidan kohdallaan keskittyivät maan ryöstöön - mihin  suuresti  avusti heitä paikalliset  liettualaiset  karkoittaen  väestön  konnultaan ja kodeistaan talvea vasten, joten juutalaisia  pääsi sirottautumaan  hengissä alkuvaiheissa  pois Sejnistä, kunnes myöhemmin muualla tuho kohtasi heitä niissä paikoissa, jonne he pakenivat.

 Suomalaisissakin  Saksaa ylistävissä teksteissä minitaan juutalaisten maanomistuksesta, että nythän siitä on tehty loppu " ( 1942 aikoihin) . 

 Suomessa oli tietoisuus maaomaisuuksien ryöstämisistä.  M. Lausa. Mihin menet Suomen kansa. WSOY 1942.S.  177. "Suuret maa-alat olivat jo joutuneet jopa juutalaistenkin käsiin. Nythän siitä on tehty loppu. Maanomistus on Saksassa tarkoin säännöstelty."
 
Sejnin koordinaatit. 54°10´ longitude, 23°35´ lleveyttä. Venäjän Imeriumin aikana ja Puolan kunngaskunnassa Sejni katsottiin osaksi SUVALKI GUBERNIA- aluetta.

Lyhyt historia
Suwalkin kuvernementin alue, jossa Sejny on yksi osa, vaihteli hallitsijalta toiselle monta kertaa usean viimeksi kuluneen vuosisadan aikana. Kuvernementti sisältyi miltei kokonaan Liettuan suurherttuakuntaan vuoteen 1386 asti, jolloin se sisällytettiin Puolaan. Alueesta tuli osa Preussia 1797. Napoleonin hävittyä taistelussa 1815 Suwalkista tuli Venäjän imperiumin osa. Mutta I maailmansodan jälkeen se kuului taas Puolaan.

  • The area comprising the Suwalki gubernia, of which Sejny is a part, changed hands many times during the last several hundred years. The gubernia was almost entirely included in the Grand Duchy of Lithuania until 1386, when it was incorporated into Poland. The territory became part of Prussia in 1797. With the defeat of Napoleon in 1815, it then became part of the Russian Empire. After World War One it became Poland again.Suvalkin muistokirjan mukaan on mainintoja Sejnistä jo vuodelta 1522, kun kuningas Sigmund antoi metsän Jan Wishnewskille ja tämä perusti Seiner Manor. Ruotsin sodassa kaupungilla oli jo kaupungin oikeudet Oli yli 200 kivirakennusta ja kirjapaino 1797.

  • According to the Yizkor Buch Suvalk, there are records of Sejny as early as 1522 when King Sigmund gave the forest to Jan Wishnevski who established Seiner Manor. By the Swedish War it was a town with municipal rights. There were over 200 stone buildings and a printing press in the town in 1797.
Alla on postikorttikuva Sejnin synagogasta.
Sejny Synagogue postcard picture courtesy The Borderland Foundation.
Click on it to enlarge.
Fominikaanijärjesti avusti juutalaisia rakentamaan synagogan 1768 vahvistaakseen liike-elämän aktiivisuutta, vaikka on mainintoja ja monumentteja siitä että juutalaisia oli ollut tienoolla jo kauan ennen tätä aikaa. Vuonan 1885 rakennettiin kaunis synagoga ja se maksoi 12 000 ruplaa. Tämä synagogarakennus on vieläkin olemassa ja se toimii Borderland Foundation - museona.

  • To encourage commercial activity, the Dominican Order helped the Jews build a synagogue in 1768, although records and monuments indicate Jews had been present in the town for many years before that. In 1885 a beautiful synagogue was built at the cost of 12,000 rubles. (The synagogue still exists today as a museum of the Borderland Foundation.)

Sejny oli tärkeä kulttuuri- ja talouselämän keskus. Lomzan lyso muutti kaupunkiin 1808. Vuonna 1835 oli 7-luokkainen oppikoulu ja kansakoulu. Kun rata Pietarin ja Varsovan välillä valmistui, kaupunki jäi sivuun ja hiljeni Suwalkin kaupunkin kasvaessa samalla.
  • Sejny was an important cultural and economic center. The Lomza Lyceum had moved to the town in 1808. In 1835 there was a high school with seven classes and a public school. After the railroad from St. Petersburg to Warsaw was built in 1896, the town went into decline, the benefit going to Suwalki city.
Vuonna 1797 väestöä oli 516 henkeä. Vuonna 1807 väkliluku oli kasvanut 3778 henkilöön ja heistä noin puolet oli juutataisia

  • Ine population was 516. By 1897 the town had grown to a population of 3,778, about half 1797 thof which was Jewish.
Elinkeinoelämän alueella jutualiset harastivat kauppa ja liiketoimia. Yllättävää kuitenkin, että eniten harrastettiin maanviljelystä. Juutalaisia maanomistajia oli merkitsvä määrä (196) maaomistajissa, joita oli 1200.

  • Economically the Jewish population was engaged in trade and commerce. Surprisingly, there was a major involvement in agriculture. There were a significant number of Jewish landowners around Sejny. According to the yiskor book Jewish landowners numbered 196 out of 1200.

Hitler invasoitui Puolaan 1. syyskuuta 1939. ja siinä samamssa pani alkuun juutalaisen Sejnin hävityksen. Aivan sinä samana iltpäivänä Suwalkia pommitettiin. Lokakuussa Sejnin juutalaiset karkoitettiin kodeistaan ja heidät jätettiin vaeltamaan ei -kenenkään maalle Saksan ja Liettuan väliin. Jotkut heistä siirtyivät Liettuan puolellle, mutta tuhoutuivat siinä vaiheesa kun natsit invasoituivat Liettuaan (1941). Toiset tuhoutuivat, kun ne kylät joihin he pakenivat, joituivat myöhemmin Holokaustin saavuttamiksi.

  • On September 1, 1939 Hitler invaded Poland and with that commenced the destruction of Jewish Sejny. On that very afternoon Suwalki was bombed. In October, the Jews of Sejny were driven out and were left to roam around in the no-man's land between Germany and Lithuania. Some made it to Lithuania, but later perished when the Nazis invaded that country. Others perished when the communities they fled to were caught up in the Holocaust.
Sources:
Yiskor Buch Suvalk; Landsman, publication of the Suwalki-Lomza special interest group.

Musitiin 19.7. 2017

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar