Leta i den här bloggen

torsdag 8 juni 2017

NITZANIM- Kibbutsi toteutettua Israelia

Nitzanin historiallisista kohteista


Kibbutsi Nitzanimin raunioilla _On the Ruins of Kibbutz Nitzanim

Aivan pienellä kohdalla luonnon ytimissä on Nitzan- ( Nitzanim) kylä, jonka arkeologinen esineistö on erittäin runsasta. Nitsania ympäröivät maanviljelyspeltojen muokatut alueet, tuoksuavat sitruspuutarhat, korkeat eukalyptuslehdot ja kullankeltaiset hiekkadyynit. Tämän rauhallisen laidunmiljöön keskessä on eloonheränneen historian jättämiä merkkejä muistuttamassa aiemmasta vähemmän rauhallisesta menneisyydestä
  • For a small place, in the heart of nature, the community of Nitzan (Nitzanim) is extraordinarily rich in tokens from the past. Nitzan is hemmed in by tilled agricultural fields, scented citrus orchards, tall eucalyptus stands and golden sand dunes. Yet amidst this pastoral environment survive vivid historical remnants to serve as constant reminders of the not-so-peaceful past.
Nitzanim perustettiin II maailmansodan päivinä 1943 ja Itä-Euroopan siionistinen nuoriso oli sitä perustamassa. Jo viisi vuotta perustamisen jälkeen Egypti hyökkäsi 7. kesäkuuta 1948 sinne. Mutta jo seuraavana vuonna Nitzanim perustettiin uudelleen nuorten kotina (Youth Home) ja myöhemmin 1998 Nitzan-kylänä. Entiset kibbutsilaiset rakensivat uudestaan kibbutsinsa jonkin kilometrin päähän aiemmasta, kun Israel oli voittanut itsenäisyyssodan.

  • Nitzanim – founded in 1943 by East European Zionist Youth; fell to the Egyptians on June 7 1948; Nitzanim was re-established  as a Youth Home is 1949 and later in 1998 as the village of Nitzan. The former Kibbutznikim rebuilt their Kibbutz a few miles away after Israel's War of Independence War.

Paras kohta, mistä alkaa kertomuksen, on paikallinen koululaitos, Nitzanim Field School. Se sijaitsee historiallisesti kiinnostavassa rakennuksessa , joka on vuosikymmenet tunnettu palatsina. Koulu tarjoaa opastettuja turistiretkiä alueella ja siellä voi katsoa myös 15 minuutin filmin vuoden 1948 taistelusta, joka paikalla käytiin ,ja joka johti juutalaisten häviämiseen egyptiläisille. Palatsi ja sen rauniot on restauroitu uudestaan ja siellä on kaatuneitten sotilaitten muistomerkit. Erityisesti on huomiouitu kaatuneet naissotilaat.
  • The best place to start is the local Nitzanim Field School. It's located in a spectacular building of historical interest which has been known for decades as 'the palace'. Not only does the field school provide guided tours of the area, but it also shows a 15 minute film (for a token fee) of the 1948 infamous battle which took place at the site leading to the Jewish surrender to the Egyptians. 'The Palace' and its surroundings have been restored and include monuments to the fallen soldiers, with a special focus on the fallen female fighters.
 Nitzanimin hautausmaa on hyvin hoidettu ja se on viimeinen leposija kibbutsin perustajille ja sen hautakivet ovat monelle maalle testamenttina heidän alkuperästään ennen heidän asettumistään viljelemään tätä rannikkokylää. Mustametallisen portin ornamentti kuvaa paikan hsitoriaa, peltojen viljelyä, juutalaisten uudisasukkaiden tuomista maahan ennen valtion julistamista, kun brittimandaatin lait rajoittiat suuresti maahanmuuttoa ja armeijan yrityksiä evakuoida naiset ja lapset ennen egyptiläisten saapumista. Nitzanimia puolustavan Giwati Prikaatin 23 kaatunutta sotilasta omaavat hautausmaalla oman sektorinsa ja joka vuosi kaatuneitten sotilaiten muistopäivänä heidän uhrautumistaan muistetaan.

  • The well-maintained Nitzanim cemetery is the last resting place of the kibbutz founders and the tombstones are a testament to the numerous countries of their origin before they settled and cultivated this coastal community. The ornate black metal gates at the entrance mirror the history of the place: the agriculture, the smuggling in of Jewish immigrants off the coast during the pre-State days when British mandatory law severely restricted immigration and the army operation to extract the women and children of the kibbutz before the Egyptians arrived. The 23 soldiers of the Givati Brigade who fell defending Nitzanim have a memorial section in the cemetery and their sacrifice is remembered annually on Fallen Soldiers Memorial Day.
 Senjälkeen kun egyptiläiset olivat ensin vallaneet Nitzanimin kibbutsin ja kun Israel oli vallanut alueen takaisin, alkuperäiset kibbutsilaiset rakensivat uudestaan kibbutsinsa lähistölle, muyta ei aivan samaan kohtaan kuin aiemmin. Sensijaan perustettiin koulu Nitzanimiin nuorison Israeliin maahanmuuttoa varten. Sitä johti dynaaminen Dov(Berl) Shiver, joka oli selvinnyt Holokaustista hengissä. Hänen muistoansa kunnioitaen hänen poismentyänsä nimettiin laaja kukkapuutarha hänen nimellään Gan Dov, Dovin Puutarha. 
  • After the Egyptians conquered the kibbutz, when Israel re-conquered the area the original kibbutznikim rebuilt their kibbutz nearby but not exactly where they were before. Instead, a school was established in Nitzanim for Youth Aliya (Immigration to Israel.) It was run by the dynamic Dov (Berl) Shiver, a Holocaust survivor. After his death in 1962, the large, flowering garden was named Gan Dov –Dov’s Garden – to honor his memory.
 Lokakuussa 1967 Egypti teki hyökkäyksen Israelin merivoimien Eilat - laivaan 29.10.1967 (muutamia kuukausia sen jälkeen kun kuuden päivän sota oli käyty)   Moni sai surmansa ja vielä TÄHÄN PÄIVÄÄN ASTI on niitä, jotka ovat jääneet kadoksiin. Surmansasaaneiden joukossa oli majuri Jehosua Barnea, jonka lupaava ura täten julmasti katkesi. Hänen ystävänsä Unkarilaisesta Siionistinuorten liikkeestä istuttivat muutamia eukalyptuspuita hänen muistokseen TuBeShvat päivänä vuonna 1968.
  • In October 1967 Egypt attacked the Israeli Navy Ship Eilat on 29. 10. 67 (a few months after the end of the Six Day War.) Many were killed, many injured and some are still missing until this day.  Amongst the dead was Major Yehoshou Barnëah brutally cutting short his promising career. His friends from the Hungarian Zionist Youth Movement planted some eucalyptus trees in his memory on Tu B'Shvat 1968.
 On useita muitakin muistomerkkejä Nitzanim-alueella eri paikoissa.  Menneestä  ajasta muistuttaa muutama vanha rakennus ja vesitornit.
  • There are several other memorial plaques scattered around the area that used to be Kibbutz Nitzanim. A few old buildings still remain from that time, as well as the water towers.
Nitsanimin ympärillä on luonnonsuojelualue, jossa on merkattuja polkuja. Myöhäistalvi ja kevät oavt sopivia aikoja kun sade on vihertänyt alueen ja hehkeät punavuokot ovat nostanet päänsä maasta ja ( Mooseksen kirjan ajoista tunnettu pensas ritma) puhkeaa valkoisiin kukkiin ja varastoaltaissa on vettä. http://www.flowersinisrael.com/Retamaraetam_page.htm
(IV M. 33: 18-19. Ritma oli paikka, jossa kasvoi Rotem, pl. Ritmim pensaita, joissa on valkoiset kukat ja pensas kuuluu papujen heimoon)
  • Nitzanim is surrounded by a nature reserve open to the public 24/7 with several well-marked paths. The best time to visit is late winter and spring when the rains have made the area green the anemones are poking their bright red heads above ground, the white-broom is at its peak and there is water in the reservoir.
Miten Nitzanimiin pääsee?  Valtatie numero 4 Ashdodin ja Askelonin välillä.
  • Getting to Nitzanim

It is off highway 4 between Ashdod and Ashkelon.
This article was kindly submitted by Shifra Shomron, a resident of Nitzan and a novelist author of Grains Of Sand: The Fall Of Neve Dekalim
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar