Leta i den här bloggen

söndag 27 augusti 2017

120 vuotta ensimmäisestä siionistisesta kongressista

Yllä olevan valokuvan otin  Ben Gurionin lentokentältä 14. 5. 2017  ennen lähtöä takaisin Pohjolaan.


Aruz 7 lehdessä on  tri Josef Fragerin artikkeli, josta otan sitaatin tähän blogiin:
http://www.israelnationalnews.com/Blogs/Message.aspx/10250
Auringonpimennyksen vuonna 2017 ja Balfourin julistuksen 100-vuotisjuhlallisuuksien vuonna, kun 50 vuotta on kulunut Jerusalemin yhdistämisestä ja Kuuden Päivän Sodasta – tällä viikolla muistetaan Theodor Herzlin kokoonkutsumaa ja johtamaa ensimmäistä Siionistikongressin 120-vuotta sitten Sveitsin Baselissa 1897.
  • In a year of the solar eclipse and major anniversaries including the 100th year since the Balfour Declaration, and the 50th year since the reunification of Jerusalem as well as the Six Day War, this week marks the 120th anniversary of the First Zionist Congress convened and chaired by Theodor Herzl in Basel, Switzerland in 1897.
Kongressi kesti kolme päivää ja ja käynnisti liikkeen, joka johti juutalaisen historian suurimpaan voittoon, Israelin valtion perustamiseen. Herzlin vaikutuksesta Juudan kansan maanpakolaisuus ja vainot siirtyivät menneisyydeksi. Jos olisi mahdollista varmistaa yhden miehen osuus 2000-vuotisen kärsimyksen ja vaeltamisen päättämisessä, tämä mies olisi Theodor Herzl. Vaikka Theodor Herzl ei ollut hyvin ortodoksinen perinteisten säädösten noudattamisessa, hän saattoi kuitenkin olla niitä, jotka ovat suurimpia henkilöitä, joita koskaan on elänyt. Filadelfiassa kasvaneena teini-ikäisenä sain häneltä syvällisen vaikutuksen elämääni. (Piirsin 18-vuotiaana kuvan Herzlistä ja se on oheistettuna artikkelissani). Ensimmäisessä siionistikongressissa oli 208 delegaattia 17 eri maasta.
  • The Congress lasted for 3 days and set in motion one of the greatest triumphs in Jewish History, the establishment of the State of Israel. Herzl made 2000 years of Jewish exile and persecution a thing of the past. If it could be ascertained that one man ended 2000 years of suffering and wandering it would be Theodor Herzl. Although Theodor Herzl was not an observant Jew he may well have been one of the greatest who ever lived. As a teenager growing up in Philadelphia, he had a profound effect on my life. (I have attached a drawing I did of Herzl when I was 18). The First Zionist Congress consisted by 208 delegates from 17 countries. Twenty six members of the press were in attendance.
Theodor Herzlille ominaista oli kyky esittää sanomansa selkeäksi  painotettuna tiedonantona. Journalistina hän ymmärsi mikä merkittävä voima on sanomalehdistöllä. Hänen Baselin ohjelmassaan todettiin, että siionismin tarkoituksena on perustaa juutalaiselle kansalle julkisesti ja laillisesti taattu ja varmistettu kansankoti Palestiinaan. Tämän Theodor Herzl kirjoitti päiväkirjaansa syyskuun 3. päivänä vuonna 1897. ” missä sen pitääkin sijaita - tehdäkseni yhteenvedon Baaselin kongressista yhdellä sanalla – vaikka varon mainitsematta sanaa vielä julkisesti”.
  • One of the overlooked qualities of Theodor Herzl was his ability to amplify his message using his media savvy. As a journalist himself he understood the power of the press. His "Basel Program" stated that "Zionism aims at establishing for the Jewish People a publicly and legally assured home in Palestine." Theodor Herzl wrote in his diary Sept. 3, 1897, "were I to sum up the Basel Congress in a word-which I shall guard against pronouncing publicly-it would be this.
”Baselissa perustin Juutalaisen Valtion. Viidessä ja ainakin 50 vuodessa jokainen on sen havaitseva.” Hän oli profeetta. Hän oli tavoitteessaan oikeassa. Marraskuussa vuonna 1947 Queen Museum- museossa YK julisti Israelin valtioksi. Herzl oli niin kunnioitettu Baselin sopimuksen jälkeen , että Menachem Beginin isä nimitti poikansa Theodor Herzlin mukaan. Beginin veljen nimi oli Herzl.
  • At Basel I founded the Jewish State...In five years perhaps, and certainly in 50 years everyone will perceive it." He was a prophet. He was right on target. In November 1947 at the Queens Museum (recently in the news), the United Nations declared Israel a State. Herzl was so revered after the Basel Convention that Menachem Begin's father named a son after him. Begin's brother's name was Herzl.
Kuitenkin natsit murhasivat Holokaustissa Herzl Beginin. Tänä vuonna on myös kulunut 25 vuotta Menachem Beginin poismenosta. Siionismin ja Theodor Herzlin historiaa ei pidä koskaan unohtaa. Monet tekijät johtivat Ensimmäisen Siionistikongressin koollekutsumiseen. Antisemitismi yhtenä pääsyynä kiidätti Theodor Herzliä asiassaan.
  • Unfortunately, Herzl Begin was murdered by the Nazis in the Holocaust. This year also happens to be the 25th year since Menachem Begin passed away. The story of Zionism and Theodor Herzl should never be forgotten. There were many factors that led to the First Zionist Congress. One of the main ones that propelled Theodor Herzl was Ant-Semitism.
Herzl sanomalehtimiehenä todisti oikeuslaitoksen väärinkäytön kapteeni Alfred Dreyfusin oikeudenkäynnissä Ranskassa ja sellainen laittomuus lienee ollut eräs päävaikuttaja siihen, että Herzl oivalsi Juudan kansankodin aivan välttämättömäksi juutalaisten elossapysymiseksi. Jumalan kiitos, että Herzl johti juutalaiset takaisin heille Luvattuun Maahan.
  • The miscarriage of Justice in the trial of Captain Alfred Dreyfus in France which Herzl covered as a journalist may have been one of the main influences that made Herzl realize that a Jewish Homeland was essential for Jewish survival. Thank G-d that Herzl led the Jews back to the Promised Land.

Suom. 28.7. 2017
(Toukokuussa 2017  sain käydä Israelissa. Eteläkärjessä oli  rondelli, jossa oli Menachem Beginin  muistomerkki. Kiersimme kahdesti  muistomerkin) ennen kuin lähdimme paluumatkalle tänne  alle Pohjantähden. https://www.youtube.com/watch?v=QzXGdy8Et30&spfreload=5Inga kommentarer:

Skicka en kommentar